(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

E – certyfikacja Centrów i Punktów Informacji Turystycznej!!

Szanowni Państwo,

Polska Organizacja Turystyczna  w ramach promocji i rozwoju Polskiego Systemu Informacji Turystycznej prowadzi certyfikację Centrów i Punktów Informacji Turystycznej.

Certyfikacja  w 2022 r. prowadzona jest w oparciu o indywidualne zgłoszenia jednostek informacji turystycznej, których można dokonać poprzez zalogowanie się i wypełnienie zgłoszenia w specjalnie do tego przygotowanej aplikacji znajdującej się pod linkiem:

https://certyfikacja-it.pot.gov.pl/

Wnioski o certyfikację można składać od 28.12.2021 r. do 30.06.2022 r.

Aby weryfikacja wniosku przebiegła poprawnie i w terminie ogłoszonym przez POT, zgłoszenia do komisji regionalnych mogą wpływać tylko do końca maja 2022 r.

Celem prowadzenia certyfikacji informacji turystycznej jest:

 • Zapewnienie odpowiedniej jakości i standardu obsługi turystów poprzez jednostki informacji turystycznej,
 • Rozwój ogólnopolskiej sieci jednostek informacji turystycznej współpracujących na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
 • Udostępnianie informacji turystycznej środkami elektronicznymi

Regulamin, a także wszystkie szczegóły dotyczące zgłoszenia się do tegorocznej edycji certyfikacji POT można pobrać ze strony https://www.pot.gov.pl/pl/dzialalnosc/certyfikacja-it

Do korzyści wynikających z przeprowadzenia procesu certyfikacji należą:

 • promocja na portalach POT i w mediach społecznościowych, m.in. w grupie POT-ROT-LOT-FIT na Facebooku
 • możliwość udziału w Konkursie POT „Na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce”
 • włączenie bazy certyfikowanych CIT/PIT w system CRM (mailing o wydarzeniach, spotkaniach, działaniach i kampaniach POT)
 • organizowanie spotkań eksperckich z certyfikowanymi CIT/PIT (wg zapotrzebowania zgłaszanego przez CIT/PIT)
 • otwarcie możliwości prezentowania się podczas wydarzeń organizowanych przez POT
 • uczestnictwo w szkoleniach dla kadr IT w regionach Polski
 • członkostwo w Forum Informacji Turystycznej i udział w Walnym Zgromadzeniu członków FIT
 • współpraca w akcjach promocyjnych o charakterze ogólnopolskim
 • dostęp do wydawnictw promocyjnych POT

Zachęcamy wszystkie Centra i Punkty Informacji Turystycznej z terenu Województwa Łódzkiego do wypełnienia zgłoszenia i udziału w tegorocznej edycji.