Pętla rowerowa po Wzniesieniach Łódzkich


Czas wycieczki: 2 dni
Środek transportu: rower
Długość trasy: 73 km
Liczba osób: od 1 do 4-5 osób
Nocleg: agroturystyka
Budżet: 150-200zł/osoba (max. 1000zł łącznie)


Wycieczkowa- (8,8 km)–Dobra Nowiny- (0,2 km)- Dobra- (3,6 km)-Dobieszków- (3,7 km)- Stare Skoszewy- (14 km)- Niesułków- (2 km)-Poćwiardówka- (16,3 km)- Grzmiąca- (9 km)-Byszewy- (6,9 km) -Dąbrowa-(6,6 km)-Rogowska Górka- (2 km)-ul. Wycieczkowa

 • Wycieczkowa- zabytkowe drewniane kapliczki św. Rocha i św. Sebastiana oraz św. Antoniego
 • Dobra Nowiny- punkt widokowy z panoramą na PKWŁ
 • Dobra- Kościół Mariawitów pw. Św. Józefa, zbiorowa mogiła powstańców styczniowych
 • Dobieszków- XIX- wieczny dwór z parkiem podworskim
 • Stare Skoszewy- Sanktuarium Maryjne, średniowieczne grodzisko
 • Niesułków-kościołek św. Wojciecha z XVII wieku
 • Poćwiardówka– cmentarz z I wojny światowej
 • Grzmiąca- kościół mariawicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
 • Byszewy- XIX- wieczny klasycystyczny dwór
 • Dąbrowa- najwyższe wzniesienie w okolicach Łodzi 284 m n.p.m
 • Rogowska Górka- punkt widokowy na miasto Łódź

Wycieczkę rowerową rozpoczynamy na parkingu przy ul Wycieczkowej na terenie Lasu Łagiewnickiego.Stamtąd kierujemy się tak jak wskazuje czarny szlak rowerowy- w stronę ulicy Okólnej i po drodze zwiedzamy XVII- wieczne drewniane kapliczki.

Lokalizacja: Łódź ul. Wycieczkowa 75

Czas zwiedzania: 20 min

Spod kapliczek udajemy się dalej czarnym szlakiem rowerowym w kierunku Modrzewia. Szlak prowadzi nas przez coraz ładniejsze krajobrazy Wzniesień Łódzkich. Dojeżdżamy do wzgórza Dobra- Nowiny, stanowiącego jeden z najciekawszych punktów widokowych na terenie PKWŁ. Ze wzniesienia o wysokości 241 m n.p.m rozciąga się malownicza panorama, możemy stąd obserwować urozmaiconą rzeźbę wschodniej części parku oraz mozaikę pól uprawnych.

Czas zwiedzania: 15 min

Dalej udajemy się w kierunku wsi Dobra, w której zwiedzamy neogotycki Kościół Mariawitów pw. Św. Józefa oraz udajemy się na cmentarz katolicki, aby zobaczyć zbiorową mogiłę poległych tu 70 powstańców z 1863 roku. To właśnie bowiem nieopodal wsi Dobra rozegrała się największa bitwa powstania styczniowego w okolicach Łodzi.

Lokalizacja: Dobra ul. Starowiejska 103

Czas zwiedzania: 0,5 h

Zanim opuścimy wieś Dobra, możemy udać się do działającego we wsi baru. Warto rozważyć taką opcję zwłaszcza, że trasa wycieczki wiedzie często lasami i polami i przez niewielkie wsie, więc w zasadzie nie możliwości skorzystania bezpośrednio po drodze z gastronomi.

Opuszczając wieś Dobra podążamy dalej czarnym szlakiem rowerowym docierając do Dobieszkowa. Znajduje się tutaj hotel przebudowany z dawnego XIX- wiecznego dworu, który otoczony jest parkiem podworskim z zabytkowymi drzewami, m.in. około 200- letnimi dębami.

Lokalizacja: Dobieszków 70

Czas zwiedzania: 0,5 h

Wyjeżdżającz Dobieszkowa mijamy rezerwat Struga Dobieszkowska, chroniący dolinę rzeki Młynówki i udajemy się do miejscowości Stare Skoszewy, gdzie zwiedzamy Sanktuarium Maryjne ze słynącym łaskami obrazem Matki Boskiej Skoszewskiej.

Lokalizacja: Stare Skoszewy 14

Czas zwiedzania: 0,5 h

Kilkaset metrów na południe od kościoła znajduje się jeden z cenniejszych zabytków kulturowych- wczesnośredniowieczne grodzisko, którego wały są bardzo dobrze wyodrębnione i widoczne w terenie. Istniejący tu gród funkcjonował, jak podają źródła, od VI do XVII wieku i był ważnym ośrodkiem administracyjnym w regionie.

Ze Starych Skoszew jedziemy dalej podążając jak wskazuje oznaczenie czarnego szlaku rowerowego przez Głogowiec, Buczek i Janinów mijając po drodze rezerwat Parowy Janinowskie, który chroni niezwykły pod względem krajobrazowym system parowów erozyjnych osiągających do 8 m głębokości.

Kolejnym ciekawym miejscem na trasie wycieczki jest Niesułków. We wsi na szczególną uwagę zasługuje modrzewiowy kościołek św. Wojciecha z XVII wieku wraz ze stojącą obok drewnianą dzwonnicą.

Lokalizacja: Niesułków 69

Czas zwiedzania: 0,5 h

Jadąc dalej przy skraju lasu we wsi Poćwiardówka mijamy cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Pochowanych jest tam około dwóch tysięcy żołnierzy niemieckich i rosyjskich oraz wielu Polaków wcielonych w szeregi armii obu państw zaborczych. Obecnie pozostał jedynie ślad alei głównej z zachowanymi w rzędzie płytami nagrobnymi oraz dość dobrze zachowany obelisk przy jej końcu.

Lokalizacja: przy drodze lokalnej Niesułków – Wola Cyrusowa

Czas zwiedzania: 20 min

Kontynuujemy dalej wycieczkę czarnym szlakiem rowerowym, przejeżdżamy przez Wolę Cyrusową, Jabłonów, Syberię i kierujemy się do wsi Grzmiąca, gdzie możemy zobaczyć kościół mariawicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Lokalizacja: Grzmiąca 74A

Czas zwiedzania: 20 min

Następnie przejeżdżamy przez Moskwę i Plichtów i docieramy do wsi Byszewy, gdzie znajduje się wzniesiony przez Teodora Plichtę w XIX wieku klasycystyczny dwór. Obiekt jest silnie związany z postacią Jarosława Iwaszkiewicza, który bywał tam wielokrotnie na początku XX wieku i zauroczony miejscem i okolicami często nawiązywał do Byszew w swojej literackiej twórczości. Dwór otoczony jest parkiem podworskim w którym zachowało się kilka 200- letnich dębów, lip, buków i modrzewi. Najokazalszym drzewem w parku jest dąb „Jarosław” o ponad sześciometrowym obwodzie.

Lokalizacja:Byszewy 43

Czas zwiedzania: 0,5 h

Z Byszew podążamy dalej czarnym szlakiem rowerowym w kierunku wsi Dąbrowa. Znajduje się tutaj najwyższe wzniesienie w okolicach Łodzi (284 m n.p.m) nazywane zwyczajowo Radary. Następnie kierujemy się przez osiedle Moskuliki i dalej trzymając się czarnego szlaku jedziemy w kierunku łódzkiego osiedla Rogi.

Kierując się dalej wzdłuż szlaku podążamy ulicą Łubkową skąd udajemy się na tzw. Rogowską Górkę. To sztucznie utworzone wzniesienie nazywane jest czasem Śmieciową Górą, powstało bowiem kiedy zwożono tutajgruz i odpady przemysłowe podczas budowania łódzkich osiedli a następnie zasypywano ziemią. Z Rogowskiej Górki rozciąga się jedna z najładniejszych panoram praktycznie na całe miasto Łódź i okolice.

Lokalizacja: okolice ul. Łupkowej 23

Czas zwiedzania:20 min

Ostatnie kilometry wycieczki rowerowej pokonujemy ulicą Wycieczkową docierając ostatecznie do punktu startowego, skąd wyruszaliśmy.


Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich https://parkilodzkie.pl/pkwl