Na zachód od Łodzi


Czas wycieczki: 1 dzień
Środek transportu: rower lub samochód
Długość trasy: 23 km
Liczba osób: od 1 do 4 osób
Nocleg:
Budżet: do 500zł łącznie


Karsznice – 8km – Zduńska Wola – 15km – Sieradz

Karsznice – skansen Lokomotyw

Zduńska Wola – związane z życiem św. Maksymiliana Kolbe; zbór Braci Morawskich; Muzeum Historii Miasta;

Sieradz – Wzgórze Zamkowe, Rynek, Brama Krakowska, Sieradzki Park Etnograficzny, Muzeum Okręgowe, Klasztor Dominikanów

Swoją wycieczkę zaczynamy od Skansenu Lokomotyw i Urządzeń Technicznych w Zduńskiej Woli Karsznicach. Muzeum powstało w latach 80tych XX w. Z inicjatywy ówczesnych i byłych pracowników magistrali Śląsk – Porty(400km linia kolejowa miała na cel udogodnić transport węgla wydobywanego ze Śląska do portu morskiego w Gdyni. Można tu zobaczyć lokomotywy, parowozy, wagony przemysłowe oraz towarowe, a nawet wagonik z Gubałówki i wirowy pług odśnieżny.
Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. 1 Maja 5-7
Godz. otwarcia:
wtorek – piątek: 10:00-16:00
sobota – po wcześniejszym umówieniu
niedziela: 10:00-16:00
Czas zwiedzania: ok. 40 min.

Następnie swoje kroki kierujemy do centrum Zduńskiej Woli, która kojarzona jest głównie z postacią św. Maksymiliana Marii Kolbego. Tu, w jednym z domów tkackich przyulicy Kolbego 9 znajduje się dom narodzin Świętego – obecnie pełni funkcje muzeum. Prócz eksponatów związanych z życiem oraz śmiercią w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, możemy też zobaczyć przedmioty i maszyny tkackie, które również stanowiły wyposażenie domu Kolbów.
Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Kolbego 9
Godz. otwarcia:
wtorek – piątek: 10:00-12:00  i  14:30-16:30
sobota – niedziela 15:00-17:30
Wstęp wolny
Czas zwiedzania: ok. 40 min.

Kolejną atrakcją na trasie jest dawny zbór Braci Morawskich inaczej zwanych herrnhutami. Wspólnota ta powstała w Niemczech w XVIII w. i swoimi założeniami nawiązywała do tradycji braci czeskich. Podobnie jak oni(bracia czescy), Bracia Morawscy przybyli na tereny Polski  w XIX w.powodem ich migracji były prześladowania religijne. Ich autonomia nie trwała długo, z czasem  nieliczne gminy włączano do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Największy zbór znajdował się w pobliskich Pabianicach (Pabianice ul. Św. Jana 6)  i należeli do niego najwięksi pabianiccy fabrykanci: Beniamin Krusche i Rudolf Kindler.
Obecna kaplica została wzniesiona w 1926r. na miejscu starej, drewnianej. Obecnie w budynku znajduję się komenda Hufca ZHP.
Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 23
Czas zwiedzania: ok. 20 min.

Podążamy dalej ulicą Złotnickiego, zatrzymujemy się przy numerze 7, gdzie swoją siedzibę ma Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Na muzeum składa się 5 sal tematycznych: Tradycji Tkackich, Apteczna, Tradycji Przemysłowych, Wystawiennicza Życie Społeczno-Kulturowe oraz Wystawiennicza Salonik Mieszczański.

Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 7
Godz. otwarcia:
wtorek – piątek: 10:00-18:00
niedziela 10:00-16:00
Czas zwiedzania: ok. 40 min.

Przechodząc na drugą stronę ulicy, nie sposób przejść obojętnie koło dawnego klasycystycznego dworku Złotnickich. Obecnie jest on siedzibą władz miasta. Dworek jest otoczony parkiem.

Ostatnim punktem wycieczki po Zduńskiej Woli będzie Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego przy ul. Kościelnej 20. Kościół jest w stylu eklektycznym, w 2004r. roku nadano mu godność bazyliki mniejszej.
Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Kościelna 20
Czas zwiedzania: ok. 30 min.

Po przejechaniu ok. 15km znajdujemy się w Sieradzu, o którym wzmianki pojawiły się już w 1136 r. W Sieradzu odbywały się walne zjazdy, kilku z nim przewodniczyli nawet królowie. To tu dokonywano elekcji kilku królów Polski: Jadwigi (1383r.), Władysława Warneńczyka (1432r.) i Kazimierza Jagiellończyka (1445r.) Okres rozwoju miasta zakłóciły liczne najazdy Tatarów, Szwedów oraz Czechów.

Zwiedzanie Sieradza zaczniemy od Wzgórza Zamkowego, które jest pozostałością dawnego grodu. Za czasów panowania Kazimierza Wielkiego, na miejscu grodu, stanął murowany zamek królewski, który został zniszczony przez najazd Szwedów. Zamek rozebrano w końcu XVIII w. Ostatecznej rozbiórki dokonali Niemcy podczas okupacji.

W pobliżu zamku znajduje się Sieradzki Park Etnograficzny, na który składa się drewniany dom tkacza ze Zgierza, chałupę z Męki, stodołę z Rudy, wozownię z Wiertelaków oraz zagrodę Szczepana Muchy (lokalny rzeźbiarz). W zagrodzie możemy zobaczyć oryginalne sprzęty i meble wykonane przez p. Szczepana.

Lokalizacja: Sieradz, ul. Grodzka 1
Godz. otwarcia:
wtorek – piątek: 10:00-15:30
sobota – niedziela 10:00-17:00
Czas zwiedzania: ok. 40 min.

Jadąc dalej Porzeczem, skręcamy w prawo (ul. Kolegiacka). Przed kościołem znajdowała się jedna z 3 bram – Brama Krakowska, która stała tu jeszcze do 1800r. Wspomniany wcześniej kościół to bazylika mniejsza pw. Wszystkich Świętych, gotycka, wielokrotnie przebudowywana. Fasadę świątyni zdobi fragment odrzwi z dawnego zamku sieradzkiego.

Kilka kroków dalej widzimy niepozorny budynek mieszkalny. Niegdyś był on parterowy i pełnił funkcję siedziby miejskich katów. W średniowieczu znajdował się poza murami miasta. Podziemia budynku kryją długie i obszerne piwnice, gdzie przetrzymywano i torturowano więźniów. Obiekt stojący tu obecnie powstał najprawdopodobniej na przełomie XVIII i XIX w. Wykorzystano w nim mury umocnień miejskich oraz piwnice. W budynku ma swoją siedzibę kancelaria adwokacka. Istnieje możliwość zwiedzania po uprzednim umówieniu.
Lokalizacja: Sieradz, ul. Ogrodowa 2
możliwe zwiedzanie po umówieniu telefonicznym
Czas zwiedzania: ok. 20 min.

Z ulicy Ogrodowej kierujemy się ul. Kościuszki w prawo w stronę Rynku, który zachował typowy dla miasta o korzeniach średniowiecznych układ. Prowadzone badania archeologiczne ukazały pozostałości fundamentów średniowiecznego ratusza, jednak zdecydowano by je zasypać z powrotem, a odwzorować jedynie ich ceglany zarys.

Będąc na Rynku warto zrobić sobie przerwę na obiad lub kawę 😊.

Przy rynku w tzw. kamienicy jagiellońskiej – najstarszej zachowanej w Sieradzu, swoją siedzibę ma Muzeum Okręgowe. Na wystawę stałą składa się 40 tysięcy eksponatów związanych z ziemią sieradzką z zakresu historii, etnografii, sztuki oraz archeologii.
Lokalizacja: Sieradz, ul. Dominikańska 2
Godz. otwarcia:
wtorek – niedziela: 10:00-18:00 w każdy wtorek weście do muzeum jest bezpłatne
Czas zwiedzania: ok. 40 min.

Następnie podążając wzdłuż ul, Dominikańska już z daleka naszym oczom ukarze się zespół dawnego klasztoru dominikanów, będący jedną z pierwszych ich świątyń w Polsce.  Obecna świątynia (gotycka) została wzniesiona w XIV w. na miejscy dawnej, spalonej przez krzyżaków. Dziś, klasztor jak i kościół należy do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek.
Lokalizacja: Sieradz, ul. Dominikańska 16
Czas zwiedzania: ok. 30 min.

Ostatnim etapem wycieczki po Sieradzu będzie Stary Cmentarz oraz kościół św. Ducha. Cmentarz powstał w 1824r. co czyni go jednym z najstarszych w regionie. Spoczywa tu jeden z najbardziej znanych mieszkańców Sieradza – Antoni Cierpikowski zwany królem fryzjerów. Kościół św. Ducha został tu przeniesiony z Przedmieścia Warckiego, gdzie ufundowano go w podzięce za zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem. Wewnątrz można zobaczyć krucyfiks z czarną figurą Chrystusa.
Lokalizacja: Sieradz, ul. Wojska Polskiego 36
Czas zwiedzania: ok. 15 min.

Normalny ulgowy
Skansen lokomotyw bilet 5 zł 3zł
przewodnik 20zł
Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola 5 zł 3 zł
Sieradzki Park Etnograficzny bilet 6 zł 4 zł
przewodnik 30 zł
Muzeum okręgowe w Sieradzu bilet 6 zł 4 zł
przewodnik 30 zł

 


Skansen Lokomotyw i Urządzeń Technicznych – http://www.skansen.zdunia.pl
Muzeum Św. Maksymiliana Marii Kolbe http://www.sanktuarium.bazylikawnmp.pl
Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola https://muzeumzdunskawola.pl
Muzeum Okręgowe w Sieradzu https://muzeum-sieradz.com.pl