Krótka wycieczka w okolice Wieruszowa


Czas wycieczki: 1 dzień
Środek transportu: rower lub samochód
Długość trasy: 32 km
Liczba osób: od 1 do 4 osób
Nocleg:
Budżet: do 500zł łącznie


Lututów – 13 km –  Sokolniki – 13 km –Wieruszów

  • Lututów – klasycystyczny pałac Taczanowskich; kościół św. Piotra i Pawła, dawna synagoga żydowska;
  • Sokolniki – zespół pałacowo – parkowy;
  • Wieruszów – zespół klasztorny ojców Paulinów; kościół ewangelicko-augsburski; kościół św. Rocha; Arsonium; Orienteering;

Wycieczkę warto zacząć od miejscowości Lututów, położonej w południowo -zachodniej części naszego województwa.  Na przestrzeni czasu parokrotnie nadawano mu i znoszono prawa miejskie. Ostatecznie odzyskał je w Nowy Rok 2020 r. Niesamowite wrażenie robi klasycystyczny pałac Taczanowskich, w którym obecnie znajduje się szkoła rolnicza. Został wzniesiony w I połowie XIX w. w miejscu strawionego przez pożar drewnianego dworku. Prócz pałacu, istnieje również zabudowa folwarczna, w tym spichlerz z ok. 1800 r.  W otaczającym pałac parku stworzono niewielki skansen maszyn rolniczych.
Lokalizacja: Lututów, ul. Klonowska 3
Czas zwiedzania: ok.30 min.

W niedalekiej odległości od Pałacu, w  XX w. w stylu neoromańskim wzniesiono kościół św. Piotra i Pawła. W czasie II Wojny Światowej okupanci utworzyli w kościele skład amunicji. Niedawno została otwarta dla zwiedzających wieża widokowa oraz „Izba Pamięci” dedykowana historii miasteczka.
Lokalizacja: Lututów, ul. Gimnazjalna 3
Czas zwiedzania: ok. 30 min

Zmierzając w kierunku Wieruszowa warto rzucić okiem na dawną synagogę żydowska. Na początku XX w. mniejszość, żydowska stanowiła prawiem 70% mieszkańców wsi.  W czasie wojny Niemcy utworzyli tu getto, a po jego likwidacji więźniów, częściowo wywieziono do obozu zagłady – Chełmno nad Nerem lub do getta w Łodzi. Z czasem Synagogę przebudowano na kino, obecnie mieści się ta zakład krawiecki.
Lokalizacja: Lututów, ul. Wieruszowska 4

Kolejną miejscowością na trasie jest miejscowość Sokolniki, w której najbardziej okazały jest zespół pałacowo – parkowy. Wzniesiony w 1776 r. w stylu saskiego rokoka (cechy charakterystyczne stylu: jasne, pastelowe kolory; lekkie formy; motywy roślinne, egzotyczne; drobne asymetryczne muszle, kwiaty, itp.; polichromia i sztukateria). W pałacu bywali znamienici goście między innymi król August II Mocny oraz  książę Ferdynand  August III – tytularny władca Księstwa Warszawskiego. Obecnie budynek pełni funkcję hotelu. Z Pałacu rozpościera się piękny widok na 4ha park w stylu włoskim (cechy charakterystyczne style: geometryczny; harmonia; alejki przecinają się w linii prostej; rodzime gatunki roślin; fontanny – elementy wodne).
Lokalizacja: Sokolniki, ul. Wrocławska 4

Po drodze do Wieruszowa możemy przejechać nieco dłuższa trasą (ok. 4 km więcej) przez Galewice, gdzie znajdują się: dawny dworek (obecnie zaadaptowany na przedszkole) oraz zabudowania gospodarcze z XIX w.

Ostatnim punktem jest Wieruszów, który leży nad rzeką Prosną. Dzięki wykopaliskom archeologicznym wiemy, że w czasach kultury łużyckiej funkcjonowała tu osada (odkryto wały obronne  grodziska). Nazwa miasta pochodzi od rodu Wieruszów, przybyłych na te tereny najprawdopodobniej ze Śląska.

Jednym z najstarszych obiektów w Wieruszowie jest zespół klasztorny ojców Paulinów ufundowany
w 1410 r. Bernarda Wierusza.

Krótko o założeniach zakonu: rozpowszechnianie kultu maryjnego, samotna modlitwa, pokuta, praca ubogie życie. Najbardziej znanymi klasztorami paulinów w Polsce są zlokalizowane w Częstochowie na Jasnej Górze oraz w Krakowie na Skałce.

Najcenniejszym elementem wystroju tej barokowej świątyni jest gotycki obraz Pana Jezusa Pięciorańskiego, na naszą uwagę zasługuje również 8 drewnianych ołtarzy bocznych z II połowy XVII w. W 1864 r. oo. Paulini na mocy rozkazu carskiego musieli opuścić klasztor w Wieruszowie. Powrócili do niego w 1983 r. W 1673 r. w  klasztorze zmarł o. Augustyn Kordecki obrońca Jasnej Góry w czasach potopu szwedzkiego.
Lokalizacja: Wieruszów, ul. gen. Dąbrowskiego 12
Czas zwiedzania: 40 min.

Następnie Bulwarem Różanym biegnącym wzdłuż rzeki podążamy na drugą stronę Wieruszowa. Niegdyś była to oddziela miejscowość, dziś jest dzielnicą – Podzamcze. Jak sama jej nazw wskazuje niegdyś stał tu (zaraz przy lewym brzegu rzeki Prosny) zamek. Jednak w czasie kolejnych wojen częściowo go rozebrano, wykorzystując jego elementy jako budulec. Dziś możemy sobie tylko wyobrazić, że na już dość zniwelowanym wzgórzu stał kiedyś zamek- pozostały z niego jedynie resztki fundamentów oraz fosy.

W czasie zaborów z inicjatywy pruskich osadników powstał tu kościół zrzeszający społeczność ewangelicką. Budynek powstał w 1888 r. w stylu neogotycki. Do dziś pozostaje czynny, 2 razy w miesiącu odbywają się tu spotkanie modlitewne.
Lokalizacja: Wieruszów, ul. Kuźnicka 2
Czas zwiedzania: 20 min.

Jedziemy dalej ulicą Kuźnicka do ronda następne al. Św. Rocha po lewej stronie mijamy wspominane już wcześniej grodzisko Arsonium – datowane jest na ok. 700-400 lat p.n.e.. Jego powierzchnia sięga do ok. 48ha..

W sąsiedztwie grodziska znajduje się modrzewiowy kościół św. Rocha z 1746 r. oraz cmentarz, są to ostanie punkty naszej wycieczki.
Lokalizacja: Kuźnicka 11

Ważne! Okolice Wieruszowa oferują wiele tras orienteeringowych. Orienteering polega na dotarciu przy pomocy mapy i kompasu, w jak najkrótszym czasie do określonych punktów kontrolnych. Trasy zwykle biegną przez tereny leśne.

Miłej zabawy!


Trasy oraz mapy można pobrać ze strony internetowej:

https://www.powiat-wieruszowski.pl/mapaifoto/mapa/#trasy