Wokół ziemi rawskiej


Czas wycieczki: 1 dzień
Środek transportu: rower lub samochód
Długość trasy: 26 km
Liczba osób: od 1 do 5 osób
Nocleg:
Budżet: do 500zł łącznie


Boguszyce- Rawa Mazowiecka- Biała Rawska- Wola Chojnata

  • Boguszyce- drewniany kościół z XVI w. z zachowanymi unikatowymi renesansowymi malowidłami
  • Rawa Mazowiecka- zamek książąt Mazowieckich, Muzeum Ziemi Rawskiej, kościół oo. Pasjonistów pw. świętego Pawła od Krzyża, kościół jezuitów pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Zalew Tatar
  • Biała Rawska- zachowany układ urbanistyczny ulic i placów z okresu średniowiecza, kościół pw. Świętego Wojciecha (obecnie Sanktuarium Maryjne), zespól pałacowo-parkowy Leszczyńskich
  • Wola Chojnata-zespół pałacowo- parkowy z XIX w.

Początek naszej wycieczki znajduje się w Boguszycach, ta niewielka, niepozorna wieś skrywa jeden z najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej w Polsce jakim jest kościół pw. św. Stanisława Biskupa. Ten modrzewiowy kościołek został wybudowany w XVI wieku i słynnie z zachowanych unikatowych renesansowych malowideł, które zdobią wnętrze świątyni.

Czas zwiedzania: 30 min

Z Boguszyc udajemy się do głównego ośrodka regionu, którym jest Rawa Mazowiecka. Największą atrakcję miasta stanowi średniowieczny zamek książąt Mazowieckich z XIV wieku, z którego do dzisiejszych czasów zachowały się jedynie fragmenty. Na terenie zamku możemy wejść na potężną ośmioboczną wieżę, przejść się fragmentem murów obronnych z krużgankami oraz zobaczyć zarys fundamentów pozostałego systemu obronnego. Rawska warownia była miejscem przechowywania skarbu kwarcianego- tu bowiem zbierano tzw. Kwartę czyli podatek na utrzymanie wojsk Rzeczypospolitej. W wieży zamkowej oglądamy niewielką ekspozycję Muzeum Rawskiego prezentującą dzieje zamku oraz historię rycerstwa.

Lokalizacja: Rawa Mazowiecka ul. Zamkowa 3
Godziny otwarcia:
czerwiec- wrzesień:
sobota- niedziela: 11:00- 15:00
Czas zwiedzania: 45 min

Spod zamku udajemy się do Muzeum Ziemi Rawskiej. Oprócz zgromadzonych tam eksponatów archeologicznych, etnograficznych, historycznych i malarskich, oglądamy tam także bogatą kolekcję numizmatów oraz odtworzoną tradycyjną chłopską izbę rawską z początku XX wieku.

Lokalizacja: Rawa Mazowiecka ul. Łowicka 26
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek:9:00- 16:00
sobota: 10:00- 14:00
Czas zwiedzania: 45 min

Po wizycie w Muzeum udajemy się na spacer po Rawie. Zaglądamy do kościoła oo. Pasjonistów pw. Świętego Pawła od Krzyża. Ta późnobarokowa świątynia jest słynna z tego iż od lat kultywowany jest tutaj zwyczaj układania kolorowych dywanów z kwiatów w Święto Bożego Ciała.

Lokalizacja: Rawa Mazowiecka ul. Skorupki 3
Czas zwiedzania: 0,5 h

Następnie udajemy się na rawski rynek i zwiedzamy znajdujący się tam barokowy kościół jezuitów pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. W tej największej rawskiej świątyni zorganizowano wystawę naczyń liturgicznych oraz ponad 300-letnich ornatów (szat liturgicznych).

Lokalizacja: Rawa Mazowiecka Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 9
Czas zwiedzania: 0,5 h

Aby wypocząć po zwiedzaniu Rawy udajemy się nad Zalew Tatar, położony w południowej części miasta. Zbiornik utworzony został na rzece Rawce i stanowi doskonale miejsce relaksu dla mieszkańców Rawy i nie tylko. Warto w tym miejscu dodać, iż rzeka Rawka na całej swojej długości objęta jest ochroną w formie rezerwatu wodno-krajobrazowego od źródeł do ujścia. To jedna z niewielu rzek na Niżu Polskim o naturalnym meandrującym korycie, któremu towarzyszą liczne starorzecza.

Będąc nad Zalewam udajemy się na spacer wzdłuż akwenu i zatrzymujemy się na obiad w jednej z restauracji znajdujących się na wysokości przystani i kąpieliska OSiR.

Dalszym punktem naszej wycieczki jest niewielka miejscowość Biała Rawska. będąca jednym z najstarszych ośrodków osadniczych tego regionu. Zachował się tutaj dawny historyczny układ urbanistyczny ulic i placów z okresu średniowiecza. Wybierając się na spacer po centrum miejscowości, zobaczymy tutaj charakterystyczną, małomiasteczkową zabudowę zrzędami niskich parterowych, nieraz murowanych ale i drewnianych domów.

W Białej Rawskiej odwiedzamy także zabytkowy kościół pw. Świętego Wojciecha, pierwotnie gotycki, odbudowany po pożarze w XVII wieku. Kościół jest obecnie Sanktuarium Matki Bożej, warto zwrócić uwagę na ołtarz główny, w którym znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Miłosiernej, ufundowany jak podaje tradycja przez Królową Bonę.

Lokalizacja: Biała Rawska Plac Kościelny 4
Czas zwiedzania: 0,5 h

Ostatnie miejsce do którego udajemy się w Białej Rawskiej to zespól pałacowo-parkowy Leszczyńskich. Pałac został wybudowany stylu romantycznym na początku XIX wieku dla majora wojsk polskich Aleksandra Leszczyńskiego. Pałac w swojej bryle przypomina z zewnątrz zamek średniowieczny. Dookoła znajduje się park krajobrazowy, w którym rośnie ponad 500-letni dąb tzw. „Dąb Napoleona”.

Lokalizacja: Biała Rawska ul. Przemysłowa 3
Czas zwiedzania: 0,5 h

Ostatni punkt naszej wycieczki po ziemi rawskiej stanowi Wola Chojnata. Zobaczymy tutaj zespół pałacowo-parkowy uchodzący za wspaniałą ozdobę ziemi rawskiej. Ten neorenesansowy pałac został wzniesiony w II połowie XIX w. przez rodzinę Węsierskich. Otacza go zabytkowy park krajobrazowy, a tuż obok stoi murowany spichlerz oraz dawna stajnia. Obecnie w pałacu mieści się ośrodek hotelowo-konferencyjny.

Lokalizacja: Wola Chojnata 59
Czas zwiedzania: 40 min

Normalny Ulgowy
Muzeum Ziemi Rawskiej 3 2

 

Co warto zobaczyć w okolicy:

Babsk– zespół dworsko- parkowy rodziny Okęckich z I połowy XIX w.

Rogowska kolejka Wąskotorowa– przejażdżka na odcinku Rawa Mazowiecka- Biała Rawska. Zainteresowane osoby mogą odbyć wycieczkę jedną z najdłuższych linii wąskotorowych w kraju.


Zamek książąt mazowieckich https://muzeumrawa.pl/

Muzeum Ziemi Rawskiej https://muzeumrawa.pl/