(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

Nowa wystawa w Muzeum Sztuki (MS1, ul. Gdańska 43) w Łodzi “Notes ryski. Śladem linii Wacława Szpakowskiego”. Wystawa będzie trwała w dniach 23 października 2020 roku – 28 lutego 2021 roku.

Wacława Szpakowskiego interesowały niewidoczne rytmy, które spajają świat, przebłyski porządku, które można dostrzec w zjawiskach przyrody i organizacji życia. Artystki i artyści, których twórczość składa się na ten projekt wystawienniczy, podjęli różne wątki obecne w pracach, zainteresowaniach i języku Szpakowskiego, i wpletli je w nowe konteksty

Wystawa, obok twórczości Wacława Szpakowskiego, pokazuje ośmioro współczesnych artystek i artystów pracujących z abstrakcją. Projekt ten – prezentując na jak różne sposoby rozkwitało dziedzictwo Szpakowskiego i jak prace artystów różnych pokoleń wchodzą z nim w dialog – ma zachęcić do nowego spojrzenia na dziedzictwo modernistycznej awangardy. Spojrzenie to skupia się na wydobyciu współczesnego znaczenia prac klasyka awangardy, przedstawiając jednocześnie lokalny, polityczny i społeczny kontekst, w jakim powstawały.

Artyści: Wacław Szpakowski, Andrés Galeano, Navine G. Khan-Dossos, Hana Miletić, Janek Simon, Viktor Timofeev, Zanis Waldheims, Evita Vasiļjeva, Amanda Ziemele.

Otwarcie wystawy online odbędzie się 23 października o g. 17.00 na profilu Facebook Muzeum Sztuki. Tego dnia ekspozycja będzie czynna w ms1 w godzinach 17.00-20.00.

Czas trwania wystawy: 23 października 2020 roku – 28 lutego 2021 roku

Źródło: https://msl.org.pl/notes-ryski-sladami-linii-waclawa-szpakowskiego/