(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

X WYPRAWA NORDIC WALKING DO EGIPTU – 10.09.2022 r.

Organizatorzy:
– Gmina Pęczniew
– UKS „Olimpijczyk”
– Grupa Pozytywnie Zakręconych Osób z Pęczniewa

-Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”
Cel imprezy:
– Poznanie walorów turystycznych i przyrodniczych Zbiornika Jeziorsko
– Propagowanie i kształtowanie sportowego stylu życia poprzez nordic walking
– Upowszechnianie aktywnego wypoczynku ludzi w każdym wieku.
– Popularyzacja turystyki pieszej związanej z upowszechnianiem prawidłowej techniki nordic walkingu w regionie
– Integracja pokoleń
Termin i miejsce:
10.09.2022r. Pęczniew 09:00 – 17:00 Ośrodek „SUMEX” Pęczniew, ul. Spacerowa 50 i Marina Pęczniew
Trasa:
Trasa długości 6 km lub ok. 11 km prowadzić będzie brzegiem Zbiornika Jeziorsko o podłożu naturalnym gruntowym
Zgłoszenia:
Zapisy na miejscu
Warunki uczestnictwa:
– udział w Wyprawie jest bezpłatny dla uczestników!
– w wyprawie mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy zgłoszą się w dniu wyprawy do biura, wypełnią wniosek o wizę, na podstawie której otrzymają „paszport”. Paszport z poprzednich edycji wyprawy nie traci swojej ważności.
– warunkiem dopuszczenia do udziału będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o udziale w marszu na własną odpowiedzialność.
– przez cały czas marszu uczestnicy są proszeni o stosowanie prawidłowej techniki nordic walking. Niedopuszczalne jest pokonywanie trasy biegiem.
– przed wyruszeniem na trasę odbędzie się krótkie szkolenie z zakresu prawidłowej techniki nordic walkingu.
– w trakcie trwania wyprawy będą dostępne punkty żywieniowe (woda, owoce), natomiast po zakończeniu wyprawy przewidziany jest poczęstunek
– na mecie każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal
– uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń i próśb organizatorów.
– wszyscy uczestnicy imprezy uczestniczą na własną odpowiedzialność.
– uczestnicy marszu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

Źródło: Materiały prasowe organizatora.