(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

Sprawozdanie po przeprowadzeniu szkolenia dla kadr Informacji Turystycznej Regionu Łódzkiego

W dniach 18-19 listopada 2021 r. zostało przeprowadzone szkolenie pt.: „Sposoby skutecznych działań informacyjno-promocyjnych o atrakcjach i produktach dla informacji turystycznych Regionu Łódzkiego”.

W ramach szkolenia w dniu 18 listopada 2021 r. odbyły się zajęcia online, na których wykład pt.: Kreatywne tworzenie i dystrybuowanie treści w komunikacji online” wygłosił Pan Piotr Kasperczak z firmy TravelPro. Zajęcia odbywały się na platformie ClickMeeteing i trwały ponad 4 godziny. Uczestniczyło w nich 20 uczestników, zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z dziedziny zarządzania stronami internetowymi oraz profilami w portalach społecznościowych.

W kolejnym dniu tj. 19.11.2021 r. uczestnicy odbyli wycieczkę study tour po regionie Łódzkim. Pracownicy punktów IT z regionu odwiedzili: nowo wybudowane Orientarium w Łódzkim ZOO, następnie Miasto Przygód Mandorię a na koniec Dolinę Skrzatów. Wybór tych miejsc podyktowany był koniecznością pogłębienia wiedzy na temat atrakcyjności turystycznej regionu. Kolejnym powodem wyboru wskazanych atrakcji była ich różnorodność. W wycieczce study tour wzięło udział 20 uczestników.

W Dolinie Skrzatów, która była ostatnim punktem wycieczki, zostały podjęte następujące zagadnienia:

1) Sieci lokalnej Informacji Turystycznej – w jaki sposób, bez większych kosztów poprowadzić Informację Turystyczną u siebie.

2) Po co zakładać Punkt Informacji Turystycznej – plusy i minusy.

3) Co to jest konkurencja w branży turystycznej

4) Czego szukają turyści – czyli wzbogacenie oferty ofertami lokalnymi.

Wykład poprowadził Konrad Dzięcielewski – Prezes Stowarzyszenia Dolina Skrzatów
w Chociszewie. Stowarzyszenie Dolina Skrzatów od niedawana prowadzi Punkt Informacji Turystycznej w powiecie Zgierskim.

Priorytetem podczas szkolenia było podniesienie kompetencji pracowników informacji turystycznych z regionu.

Pod koniec spotkania podjęto dyskusję i podsumowano dwa dni szkolenia. Uczestnikom zostały rozdane dyplomy ukończenia 2 dniowego szkolenia z POT w ramach rozwoju PSIT w regionie łódzkim.

HARMONOGRAM

Dzień 1 zajęcia online

18.11.2021 r.

10:00     Rozpoczęcie szkolenia, powitanie uczestników przez Pana Zdzisława Hoffmanna Dyrektora Biura Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

10:05     Wystąpienie Pana Piotra Kasperczaka z firmy TravelPro pt.:  „Kreatywne tworzenie i dystrybucja treści w komunikacji online”.

12:00     Przerwa

12:15     Kontynuacja wykładu, dyskusja.

14:00     Zakończenie spotkania

 

Dzień 2 wycieczka study tour

19.11.2021 r.

8:30     Zbiórka na ul. Sienkiewicza, przy Parku Sienkiewicza na kopercie dla autobusów.

8:40     Wyjazd do Ogrodu Zoologicznego w Łodzi,

9:00     Zwiedzanie nowego Orientarium na terenie ZOO.

10:00     Zakończenie zwiedzania,

10:15     Przejazd do Mandoria Tematyczny Park Rozrywki

11:00     Zwiedzanie Mandorii

13:00     Zakończenie zwiedzania

13:05     Wyjazd do Doliny Skrzatów

14:05     Zwiedzanie Doliny Skrzatów

16:00     Zakończenie, powrót do Łodzi.

Szkolenie zostało współorganizowane ze środków Polskiej Organizacji Turystycznej w ramach rozwoju Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.