Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Synagogi w ŁęczycyW przeddzień II wojny światowej w Łęczycy (gmina i powiat w miejscu) istniały 2 murowane synagogi.

Tak zwaną Dużą Synagogę wybudowano tu w 1787 r. Stała przy ul. Kaliskiej 8, w miejscu obecnego skweru. Z synagogą tą związany był słynny rabin Majer Malbim oraz rabini z rodziny Auerbachów i rabin talmudysta Abraham Cwi Perlmutter (1843-1930). Wokół niej istniał prywatne domy modlitwy, mykwa, dom kahalny i cheder. Synagoga ta istniała do 1940 r. Wówczas spalili ją Niemcy, którzy następnie nakazali Żydom rozebrać jej ruiny.

Z kolei tzw. Małą Synagogę wybudowano w połowie XIX w. Jej budynek został zdewastowany i obrabowany przez Niemców w czasie II wojny światowej. Po wojnie opuszczony budynek przebudowano na mieszkania.

Na podwórzu ul. Żydowskiej, przy zbiegu ulic Kaliskiej i Szpitalnej zachował się budynek mykwy, w której górnej części mieścił się dom rabina. Obecnie budynek jest normalnym domem mieszkalnym.

Warto wiedzieć, że pierwsi Żydzi w Łęczycy zaczęli osiedlać się już w połowie XVI w. W połowie XVII stulecia Łęczycę zniszczyły wojska szwedzkie. W 1656 r. polskie wojska pod wodzą Czarnieckiego wymordowały prawie całą społeczność żydowską w Łęczycy (około 1,5 tys. osób). Spalono wówczas drewnianą (pierwotną ?) synagogę. W połowie XVIII w. odrodzona gmina żydowska w Łęczycy była największym skupiskiem Żydów w środkowej Polsce. Właśnie wówczas powstała Duża Synagoga.

W lutym 1941 r. Niemcy utworzyli w Łęczycy getto, w którym zgromadzili około 3,4 tys. Żydów. Około 100 Żydów wywieziono do obozów pracy w Poddębicach i Grabowie. W kwietniu 1942 r. getto zostało zlikwidowane a wszystkich Żydów wywieziono ciężarówkami do ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem.

Tekst: www.izrael.badacz.org


INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Centrum Informacji Turystycznej Miasta i Gminy Łęczyca
Plac Kościuszki 33 / 18. Stycznia 2
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 03 11
tel. 510 104 937
fax. 24 721 03 11
promocja@leczyca.info.pl
http://www.pit.leczyca.info.pl
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2011-02-11 14:07:33
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel