Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Nasza fotogaleria
fot. archiwum ROTWŁ  -1340978996
Zajazd Senator w Łęczycy
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ  -1342084991
Klasztor oo. Bernardynów w Łęczycy
fot. archiwum ROTWŁ

fot. Jacek Ziółkowski -1334041836
Zamek Królewski w Łęczycy
fot. Jacek Ziółkowski

fot. Ryszard Bonisławski -1248951311
Łęczyca
Zamek Królewski
fot. Ryszard Bonisławski

fot. Grzegorz Sawicki -1424343071
Osiemnastak na rykowisku
fot. Grzegorz Sawicki

fot. archiwum ROTWŁ  -1425890187
Ratusz na rynku w Łęczycy
fot. archiwum ROTWŁ

fot. Jacek Ziółkowski -1334041826
Zamek Królewski w Łęczycy
fot. Jacek Ziółkowski

fot. archiwum ROTWŁ  -1340979020
Zajazd Senator w Łęczycy
fot. archiwum ROTWŁ

fot. Ryszard Bonisławski -1238919840
Łęczyca
Zamek Królewski
fot. Ryszard Bonisławski

fot. Jacek Ziółkowski -1321863531
Łęczyca Zamek Królewski
fot. Jacek Ziółkowski

Znaki: czarne
Długość całkowita: 34.5 km
Numer ewidencyjny:
„W królestwie Diabła Boruty” to projekt wojewódzkiej trasy rowerowej, której częścią jest szlak „W Centrum Polski”. Boruta jest diabłem z legend, zamieszkującym zamek w Łęczycy (obecnie widuje się go ponoć w zamkowych piwnicach). Najczęściej przedstawiany jest jako szlachcic z długimi czarnymi wąsami, o czarnych oczach, ubrany w bogaty kontusz. Czasem występuje jako młynarz. W legendach obdarzony jest ogromną siłą, przebiegłością i sprytem. Po raz pierwszy opowieść o Borucie została zanotowana w pamiętnikach biskupa Kossakowskiego w XVIII w.

Diabeł Boruta od dawna inspiruje twórców ludowych. Wiele rzeźb, przedstawiających diabła (ale według wielu baśni raczej dobrego, gdyż wspierał ubogich), znajduje się w muzeum na zamku w Łęczycy. Na jednym z kamieni wieży archikolegiaty w Tumie można ponoć zobaczyć odcisk ręki Boruty. Zdaniem specjalistów imię Boruta pochodzi od słowiańskiego demona Boruty, strażnika lasów i opiekuna zwierzyny, który po chrzcie Polski został przez Kościół utożsamiony z diabłem.

Przebieg trasy

ROTWLOstatnia aktualizacja: 2010-06-04 10:29:40
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel