(+ 48) 42 663-77-33
biuro@rotwl.pl

III DOM STUDENTA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO – PRETOR

42 665 54 36

ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r. 1
91-404 Łódź

jmendyk@uni.lodz.pl

http://cos.uni.lodz.pl