Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Buczek

Dawne miasteczko, dziś wieś i siedziba gminy (powiat łaski), na Wysoczyźnie Łaskiej.

Najstarsza wiadomość dotycząca wsi pochodzi z 1354 r. - cytuje ją Jan Długosz w "Liber beneficiorum..." (1470-80) na podstawie starszych dokumentów. Wieś należała do rodu Buczkowskich albo Buczków, a później Gomolińskich h. Jelita. W XVII stuleciu przeszła w ręce Walewskich. W XIX w. dobra te na licytacji nabyli Urbanowscy.

W 1549 r. Buczek otrzymał prawa miejskie. Miastem stał się na mocy decyzji Zygmunta Starego. Lokacja nie okazała się jednak udana i już od końca XVII stulecia miejscowość figuruje w dokumentach z powrotem jako wieś. W 1827 r. liczy 28 domów i 168 mieszkańców a ok. 1880 r. - 64 domy i 600 mieszkańców. We wsi istniały wówczas: młyn wodny i gorzelnia. W 1926 r. dokonano parcelacji gruntów.

We wsi przetrwał późnogotycki kościół parafialny pw. św. Jana Chrziciela wzniesiony w 2. poł. XV i 1. poł. XVI stulecia. Ta kilkakrotnie przebudowywana i rozbudowywana świątynia jest budowlą orientowaną, jednonawową z węższym, prostokątnym prezbiterium. Posiada późnorenesansowe kaplice z początku XVII wieku oraz ciekawy ołtarz główny wykonany ok. 1620 r.

Na terenie miejscowej szkoły odkryto wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe pochodzące najprawdopodobniej z XI stulecia, z grobami męskimi wyposażonymi w militaria.

Na wiejskim cmentarzu znajdują się mogiły żołnierzy poległych w początkach pierwszej wojny światowej (1914).

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Łasku

Pl. Lotników Łaskich 1
98-100 Łask
tel. 436 753 776
fax. 436 770 578
pttklask@ex2.pl
http://www.pttklask.ex2.pl
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2015-05-22 05:44:53
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
 

Nasza fotogaleria

fot. archiwum ROTWŁ  -1334047815
Święto Truskawki w Buczku koło Łasku
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ  -1334047798
Święto Truskawki w Buczku koło Łasku
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ  -1334047778
Święto Truskawki w Buczku koło Łasku
fot. archiwum ROTWŁ