Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Gmina Pęczniew

Położenie:

Gmina wiejska Pęczniew leży w południowo-zachodniej części powiatu poddębickiego, w obrębie trzech regionów fizyczno-geograficznych: Kotliny Sieradzkiej, Wysoczyzny Łaskiej i Kotliny Kolskiej.

Powierzchnia i ludność:

Powierzchnia gminy Pęczniew wynosi 12.838 ha. Gmina liczy 3.8 tys. mieszkańców. Składają się na nią 32 miejscowości skupione w 20 sołectwach.

Stolica gminy:

Stolicą gminy jest Pęczniew. W Pęczniewie zachował się drewniany kościół parafialny p.w. św. Katarzyny, wzniesiony w 1761 roku a rozbudowany w XIX stuleciu. We wnętrzu uwagę zwracają ciekawe ołtarze renesansowe i późnobarokowe.

Na terenie Pęczniewa odkryto grodzisko stożkowate, będące pozostałością grodu zamieszkanego prawdopodobnie od 2. poł XIII do 1. poł. XIV stulecia. W granicach wsi odkryto również cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza, a także ślady osadnictwa z okresu rzymskiego.

Ochrona przyrody:

Na terenie gminy Peczniew znajduje się sztuczny zbiornik wodny "Jeziorsko", będący jednym z największych sztucznych zbiorników wodnych w Polsce. Na brzegach północnej części zbiornika znajduje się, wciąż rozbudowywana baza turystyczno-rekreacyjna.

Blisko 2/3 obszaru gminy Pęczniew (8.250 ha) leży na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W jego granicach leży rezerwat ornitologiczny "Jeziorsko", obejmujący południową, płytszą (cofkową) część zbiornika "Jeziorsko".

Przedmiotem ochrony jest tu jest ostoja ptaków wodno-błotnych. Liczebność stanowisk ptaków lęgowych oraz ich skład gatunkowy pozwalają zaliczyć ten rezerwat do ostoi ptaków o znaczeniu europejskim. Powierzchnia rezerwatu "Jeziorsko" wynosi 2.350,6 ha. - jest to największy pod względem powierzchni rezerwat na terenie województwa łódzkiego.

Główne atrakcje turystyczne:

Do najciekawszych zabytków gminy Pęczniew należą natomiast:

 • pozostałości bądź ślady dawnych grodów i gródków rycerskich w Siedlątkowie, Brodni i Łęgu Popowskim;
 • drewniane kościoły p.w. św. Katarzyny w Pęczniewie (1791) oraz p.w. św. Stanisława w Brodni (XVIII w.);
 • murowane kościóły p.w. św. Stanisława w Drużbinie (1630) oraz p.w. św. Marka w Siedlątkowie (po 1683);
 • cmentarze rzymskokatolickie w Pęczniewie, Brodni, Siedlątkowie i Drużbinie oraz
 • zabytkowe wiatraki-koźlaki w Siedlątkowie i Zagórkach Kolonii.

  Transport i komunikacja:

  Gmina Pęczniew posiada bezpośrednie połączenia autobusowe m.in. ze stolicą powiatu - Poddębicami, a także z Sieradzem (40 km) i stolicą województwa - Łodzią (60 km).

  INFORMACJA TURYSTYCZNA
  Informacja turystyczna
  Punkt Informacji Turystycznej w Pęczniewie

  ul. Główna 10/12
  99-235 Pęczniew
  tel. 436 781 519
  tel. w 32
  ug_peczniew@wp.pl
  ROTWLOstatnia aktualizacja: 2017-01-21 19:06:26
  Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
 • Znajdź hotel

  Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
   

  Nasza fotogaleria

  fot. Piotr Sölle -1244128290
  Brodnia
  Kościół św. Stanisława
  fot. Piotr Sölle

  fot. Piotr Sölle -1271934055
  Siedlątków
  Tama zbiornika "Jeziorsko"
  fot. Piotr Sölle

  fot. Piotr Sölle -1271934108
  Siedlątków
  Widok z tamy na zbiornik "Jeziorsko"
  fot. Piotr Sölle

  fot. Piotr Sölle -1251972681
  Zagórki - Kolonia
  Drewniany wiatrak - koźlak
  fot. Piotr Sölle

  fot. Piotr Sölle -1244128791
  Drużbin
  Kościół św. Stanisława
  fot. Piotr Sölle