Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Gmina Bolesławiec

Położenie:

Gmina wiejska Bolesławiec leży w południowo - zachodniej części powiatu wieruszowskiego. Zajmuje powierzchnię 6.458 ha i liczy 4.3 tys. mieszkańców. Na gminę składa się 20 miejscowości skupionych w 10 sołectwach.

Powierzchnia i ludność:

Gmina zajmuje powierzchnię 6.458 ha i liczy 4.3 tys. mieszkańców. Na gminę składa się 20 miejscowości skupionych w 10 sołectwach.

Stolica gminy:

Stolicą gminy i siedzibą Urzędu Gminy jest Bolesławiec - dawne miasteczko na prawym brzegu Prosny, jedno z najstarszych miast ziemi wieluńskiej, założone przez księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego. Niegdyś istniała tu ważna przeprawa przez rzekę Prosnę i komora celna na trakcie prowadzącym z Mazowsza na Śląsk.

Za sprawą księcia Bolesława Kaliskiego na przełomie XIII i XIV stulecia na brzegu Prosny wzniesiono warowny zamek mający pełnić funkcję nadgranicznej fortecy broniącej dostępu do Wielkopolski od strony Śląska. Zamek ten przetrwał do 1704 r., kiedy to został wysadzony przez wojska szwedzkie.

W XIII w. Bolesławiec stał się miastem - prawa miejskie uzyskał przed 1266 r. W 1370 r. wszedł w skład księstwa wieluńskiego, które król Ludwik Węgierski nadał jako lenno księciu Władysławowi Opolczykowi. W XV wieku był również siedzibą starostwa niegrodowego. Tutejsza szkoła powstała w 1403 r. W 1563 r. odnotowano w Bolesławcu 45 mieszczan płacących podatki od wykonywanych rzemiosł.

Bolesławiec uległ poważnym zniszczeniom w czasach potopu szwedzkiego (w 1656 r.) oraz wojen w 1704 (wówczas zniszceniu uległ zamek) i w 1713 r. W 1709 r. gościł tu Stanisław Leszczyński. W 1794 r. mieszkańcy miasteczka wystąpili zbrojnie przeciwko wojskom pruskim.

Po kongresie wiedeńskim (1815) prawobrzeźna częśc miasta znalazła się w Królestwie Polskim a lewobrzeżna po stronie pruskiej. W 1863 r. istniał tu punkt przerzutowy broni dla powstańców. W 1870 r. Bolesławiec - podobnie jak wiele innych małych miasteczek województwa łódzkiego - utracił prawa miejskie.

Do dnia dzisiejszego Bolesławiec zachował wrzeciononowaty układ przestrzenny dawnego miasteczka, typowy dla małych miast śląskich. Na układ ten składa się kwadratowy Rynek i po dwie ulice wybiegające z jego narożników. Z prawej strony stoi współczesny Dom Kultury (tu znajduje się punkt Informacji Turystycznej), dalej Urząd Gminy, a pośrodku rynku - Pomnik Niepodległości. Na wschód od rynku, przy ulicy Kościelnej stoi natomiast bolesławiecki kościół parafialny pw. Św. Trójcy.

Główne atrakcje turystyczne:

To właśnie w Bolesławcu znajdują się najcenniejsze zabytki położone na terenie gminy. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują ruiny średniowiecznego zamku z ośmioboczną wieżą i pozostałościami murów obwodowych. Zamek w Boelsławcu wzniesiono z nakazu księcia Bolesława Kaliskiego na przełomie XIII i XIV wieku. Miał on pełnić funkcję nadgranicznej fortalicji broniącej dostępu do Wielkopolski od strony Śląska.

Z kolei do najcenniejszych i najciekawszych budowli sakralnych na terenie gminy należy murowany kościół p.w. św. Trójcy w Bolesławcu. Budowę tej trójnawowej świątyni rozpoczęto w 1696 r., kontynuowano po spaleniu w 1702 r. i ukończono w 1723 roku. Nawy boczne dobudowano w XVIII wieku. W bryle kościoła szczególną uwagę przykuwa monumentalna fasada frontowa, podzielona równoległymi gzymsami na cztery kondygnacje i przyozdobiona ślepymi wnękami i wolutami.

Na terenie wsi Bolesławiec - Chróścin, w sąsiedztwie bazy GS (za jej zachodnim ogrodzeniem) znajduje się zdewastowany kirkut - cmentarz żydowski. W jego obrębie odnaleźć można zniszczone, rozbite i połamane macewy - w sumie dziś już tylko kilkanaście nagrobków.

Listę zabytków sakralnych gminy Bolesławiec zasługujących na szczególne wyróżnienie uzupełniają cenne świątynie drewniane w Chróścinie, Piaskach i Żdżarach.

Do najciekawszych zabytków architektury świeckiej poza Bolesławcem należy dawny pałac Łapuchinów w Chróścinie. Ta neogotycka budowla została wzniesiona w 2. poł. XIX w. W dwudziestoleciu międzywojennym mieściła się tu szkoła rolnicza a dziś pałac jest siedzibą Domu Pomocy Społecznej. W pobliżu pałacu stoi murowana cerkiew - mauzoleum, wzniesiona w końcu XIX w. Jej wnętrze zdobi polichromia o motywach charakterystycznych dla prawosławia.

Będąc w Bolesławcu warto zwiedzić tutejszą Izbę Muzealną poświęconą wykopaliskom prowadzonym na terenie gminy Bolesławiec w latach 1972-79. Zobaczyć tu można m.in. ciekawe eksponaty archeologiczne odnalezione w obrębie ruin zamku w Bolesławcu, w tym cenny zespół kafli z XVI stulecia.

Szlaki turystyczne:

Przez teren gminy Bolesławiec wiodą odcinki dwóch szlaków pieszych łączących miejscowości i atrakcje turystyczne aż trzech województw: wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego. Są to:

 • żółty szlak pieszy z Jarocina przez Pleszew, Gołuchów, Mikstat, Ostrzeszów, Kepno, Siemianice (granica województwa i powiatu), Podbolesławiec, Chotynin, Bolesławiec, Chróścin, Posadę do wsi Gola (całkowita długośc szlaku wynosi 180 km, na terenie powiatu - 8.9 km),
 • niebieski szlak pieszy (tzw. "Szlak okrężny pięciu rezerwatów") prowadzący z Bolesławca przez Chróścin – Golę (granica powiatu i województwa) i dalej przez Byczynę, rezerwaty: "Krzywiczny". "Komorzno", "Las Łęgowy w Dolinie Pomianki" "Oles w Dolinie Pomianki" i "Stara Buczyna w Rakowie", następnie przez Raków, Lipie, Szalonkę, Kolonię, Opatów (granica powiatu i województwa), przez Podbolesławiec i Chotynin do Bolesławca (całkowita długość tego szlaku wynosi 45 km, na terenie powiatu - 8.9 km).

  Przez tereny gminy, ściślej przez wsie Żdżary, Kamionkę, Piaski, Chotynin, Bolesławiec, Chróścin i Golę wiedzie znakowany na czerwono szlak rowerowy "Przez powiat wieruszowski".

  Przez wsie: Wiewiórka, Kamionka i Mieleszyn prowadzi natomiast czarny szlak rowerowy "Do Stawów", prowadzący z Wójcina (gmina Łubnice) do kompleksu stawów i leśniczówki w Mieleszynku (gmina Wieruszów)...

  W Chróścinie bierze swój poczatek zielony szlak rowerowy "Chróściński" łączący tą miejscowość z Wójcinem (gmina Łubnice). Żdzary natomiast są punktem docelowym czarnego szlaku "Do świętego Bartłomieja", wiodącym z Radostowa (gmina Czastary)...

  W okolicach Chróścina i Goli wyznakowano również szlak jeździecki "Wokół Chróścina" skłądający się z dwóch pętli oraz krótkich odcinków łącznikowych. Całkowita długość szlaku wynosi 10.1 km.

  INFORMACJA TURYSTYCZNA
  Informacja turystyczna
  Informacja turystyczna
  ROTWLOstatnia aktualizacja: 2017-07-22 03:58:34
  Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
 • Znajdź hotel

  Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
   

  Nasza fotogaleria

  fot. archiwum ROTWŁ -1341323404
  Ośrodek Wypoczynkowy Stary Młyn w Bolesławcu
  fot. archiwum ROTWŁ

  fot. archiwum SPW -1251279441
  Piaski
  Drewniany kościół cmentarny
  p.w. św. Małgorzaty
  fot. archiwum SPW

  fot. archiwum ROTWŁ -1341323500
  Ośrodek Wypoczynkowy Stary Młyn w Bolesławcu
  fot. archiwum ROTWŁ

  fot. archiwum ROTWŁ -1341323353
  Ośrodek Wypoczynkowy Stary Młyn w Bolesławcu
  fot. archiwum ROTWŁ

  fot. archiwum ROTWŁ -1341323520
  Ośrodek Wypoczynkowy Stary Młyn w Bolesławcu
  fot. archiwum ROTWŁ

  fot. Sławomir Lippki -1251278610
  Bolesławiec
  Pozostałości cmentarza żydowskiego
  fot. Sławomir Lippki

  fot. archiwum SPW -1322047388
  Pałac Łapuchinów w Chróścinie
  fot. archiwum SPW

  fot. archiwum ROTWŁ -1341323423
  Ośrodek Wypoczynkowy Stary Młyn w Bolesławcu
  fot. archiwum ROTWŁ

  fot. archiwum ROTWŁ -1341323483
  Ośrodek Wypoczynkowy Stary Młyn w Bolesławcu
  fot. archiwum ROTWŁ

  fot. Piotr Sölle -1251279302
  Kamionka - Krupka
  Drewniany młyn wodny
  nad rzeką Prosną
  fot. Piotr Sölle