Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Gmina Łubnice

Położenie:

Gmina wiejska Łubnice leży w południowej części powiatu wieruszowskiego.

Powierzchnia i ludność:

Gmina zajmuje powierzchnię 61 2 i liczy ok. 4.2 tys. mieszkańców (2008). Na gminę składa się 14 miejscowości skupionych w 6 sołectwach.

Stolica gminy:

Stolicą gminy są Łubnice, najstarsza osada założona na prawie średzkim w dawnej ziemi wieluńskiej. Jej początki sięgają 1238 r. W latach 1239-41 powstał tu klasztor Cysterek. W tym czasie w Łubnicach odbywały się targi, co świadczy o tym, iż już wówczas próbowano tę osadę przekształcić w miasto.

Około 1253 r. łubnicki konwent Cysterek przeniesiono do Ołoboku i prawdopodobnie wówczas procesy miastotwórcze zostały zahamowane, choć targi w Łubnicach odbywały się jeszcze przez kilkadziesiąt lat...

Główne atrakcje turystyczne:

Lokalne warunki klimatyczne, czyste środowisko i bliskość natury sprawiają, iż gmina Łubnice jest doskonałym miejscem sprzyjającym uprawianiu turystyki i wypoczynku.

Zdecydowanie najcenniejszym zabytkiem gminy jest drewniany kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łubnicach, powstały w XV stuleciu.

Ta murowana, jednonawowa budowla posiada niższe prezbiterium zamknięte wielobocznie oraz czworoboczną wieżę drewnianą z XVIII w. krytą gontowym hełmem. Dach świątyni wieńczy barokowa wieżyczka na sygnaturkę. We wnętrzu znajduje się głównie barokowe wyposażenie z XVII stulecia, w tym ołtarze - główny i boczne z 2. poł. XVII w. Szczególną uwagę przykuwa umieszczony w głównym ołtarzu późnogotycki tryptyk z XVI stulecia.

Innymi ciekawymi świadectwami przeszłości są: dziś już niestety zrujnowany dwór Rappardów - Nieszkowskich w Dzietrzkowicach tamtejszy, neoklasycystyczny, murowany kościół parafialny p.w. św. Jakuba Apostoła.

Dwór w Dzietrzkowicach został zbudowany z 2 poł. XIX w. Obecnie znajduje się w ruinie. Jego budowę rozpoczęła na przełomie XVIII i XIX w. rodzina Mielęckich h. Ciołek. W końcu XIX stulecia ukończony już wcześniej dwór znalazł się w wyniku koligacji rodzinnych w rękach rodziny Rappardów h. Koń.

Z kolei murowany kościół p.w. św. Jakuba Apostoła w Dzietrzkowicach został wzniesiony w latach 1881-84. Jest to już co najmniej czwarta z kolei świątynia w tej wsi wzniesiona na przestrzeni dziejów. Świątynia w Dzietrzkowicach jest budowlą murowaną, wzniesioną w stylu neoklasycystycznym. Posiada 3 nawy oraz wieżę i wieżyczkę zwieńczone sygnaturkami. We wnętrzu znajdują się ołtarze pochodzące z poprzedniego kościoła, a na chórze herby rodowe rodziny Rappardów.

W Wójcinie natomiast warto zobaczyć murowany kościół parafialny p.w. św. Katarzyny wzniesiony w latach 1914-20. Na ścianie frontowej kościoła wisi tablica pamiątkowa ku czci 16 osób poległych w latach 1939-45 . Z kolei na ścianie północnej umieszczono tablicę z datami 1459-1959, upamiętniającą 500-lecie parafii. We wnętrzu znajdują się ciekawe rzeźby z XVII stulecia.

Szlaki turystyczne:

Przez gminę Łubnice przebiega trasa znakowanego na czerwono szlaku rowerowego "Przez powiat wieruszowski" wiodącego z Wieruszowa przez tereny powiatu wieruszowskiego. Dzietrzkowice są ostatnią miejscowością położoną na trasie tego szlaku.

W Wójcinie bierze początek czarny szlak rowerowy "Do Stawów", prowadzący przez Makowszczyznę, Wiewiórkę, Kamionkę i Mieleszyn do leśniczówki i stawów rybnych w Mieleszynku (gmina Wieruszów).

Z kolei Dzietrzkowice są punktem wyjściowym znakowanego na zielono szlaku rowerowego "Do Źródeł" prowadzącego do Czastar przez Radostów, Parcice, Chorobel i Kniatowy.

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2016-10-28 15:44:11
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
 

Nasza fotogaleria

fot. archiwum SPW  -1275571805
Łubnice
Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
fot. archiwum SPW