Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Gmina Parzęczew

Położenie:

Gmina Parzęczew lezy na obszarze Nizin Środkowej Polski i obejmuje fragmenty dwóch makroregionów: Niziny Południowowielkopolskiej (Wysoczyzna Łaska) w części południowej i Niziny Środkowomazowieckiej (Równina Łowicko-Błońska) w części północnej. Na lokalny klimat ma też wpływ sąsiedztwo Wzniesień Łódzkich położonych na wschód od terenów gminy.

Rzeźba terenu jest stosunkowo urozmaicona. Ukształtowanie terenu nastąpiło w epoce lodowcowej (plejstocenie). Najwyższe wzniesienia usytuowane są w południowej części gminy we wsiach: Tkaczewska Góra (168 m n.p.m.), Chociszew (165 m n.p.m.), Mikołajew, Orła i Bibianów (wys. do 160 m n.p.m.). Najniżej położone tereny znajdują się w dolinie rzeki Gnidy w północno-zachodniej części gminy.

W granicach gminy znajduje się część dużego kompleksu Lasów Grotnicko-Lućmierskich oraz mniejsze zespoły: na pasie wydm w widłach Bzury i Lindy (wzdłuż zachodniej granicy gminy) i małe zespoły śródpolne rozrzucone po terenie całej gminy w miejscach podmokłych lub na szczytach pagórków piaszczystych. Wszystkie lasy należą do kategorii lasów chronionych.

Lasy i grunty leśne na terenie gminy Parzęczew zajmują powierzchnie 1.652 ha. Lesistość gminy kształtuje się na poziomie 16%, podczas gdy lesistość województwa wynosi 20,5%.

Powierzchnia i ludność:

Powierzchnia gminy Parzęczew wynosi 103,9 km2. Pod tym względem gmina plasuje się na piątym miejscu w powiecie zgierskim. Na terenie gminy znajduje się 45 miejscowości, wchodzących w skład 23 sołectw oraz 1 osiedle mieszkaniowe w Leźnicy Wielkiej.

Liczba ludności gminy Parzęczew pod koniec 2003 r. wynosiła 5.395 osób. Średnia gęstość zaludnienia gminy na koniec 2003 r. wynosiła 53 osoby/km2.

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Informacja turystyczna
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2015-12-04 08:37:09
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

Kalendarz wydarzeń

 • pn
 • wt
 • śr
 • cz
 • pt
 • sb
 • nd
 

Nasza fotogaleria

fot. archiwum ROTWŁ -1337598564
Indianie świata – Park Edukacyjno-Rozrywkowy w Chociszewie
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ -1337342643
Park Edukacyjno-Rozrywkowy - INDIANIE ŚWIATA w Chociszewie
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ -1337598510
Indianie świata – Park Edukacyjno-Rozrywkowy w Chociszewie
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ -1337342682
Park Edukacyjno-Rozrywkowy - INDIANIE ŚWIATA w Chociszewie
fot. archiwum ROTWŁ