Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Gmina Zgierz

Położenie:

Gmina wiejska Zgierz leży w centralnej części powiatu zgierskiego, zaledwie kilka kilometrów od geometrycznego środka Polski.

Powierzchnia i ludność:

Gmina zajmuje powierzchnię 199 km2 i liczy 10.9 tys. mieszkańców. Na gminę składa się 75 miejscowości skupionych w 40 sołectwach.

Na terenie gminy Zgierz zinwentaryzowano ponad 200 stanowisk archeologicznych ze znaleziskami z epoki paleolitu, neolitu, brązu, żelaza, a także z czasów Imperium Rzymskiego i średniowiecza. Do najsłynniejszych należą cmentarzysko z epoki wpływów rzymskich w Białej i cmentarz kultury wschodnio-pomorskiej w Śladkowie.

Tereny dzisiejszej gminy Zgierz przez długie stulecia wchodziły w skład dawnej Ziemi Łęczyckiej. Wśród ważniejszych ośrodków dawnego osadnictwa wymienić należy liczące już 650 lat Gieczno - miejscowość, która w XVI wieku na krótko otrzymała prawa miejskie. Równie bogatą historią może pochwalić się Szczawin, pierwotnie należący do dóbr monarszych, później - własność arcybiskupów gnieźnieńskich.

Wiek XIX przyniósł powstanie dużych ośrodków włókienniczych w okolicy (Ozorków, nieco później - Zgierz, wreszcie Łódź). Zalesione tereny Puszczy Łódzkiej, która pokrywała dzisiejszą gminę stopniowo przeznaczano pod nowe osadnictwo. Obok starych wsi powstały nowe, które wspólnie utworzyły rolnicze, a czasami - jak np. w przypadku Grotnik - również rekreacyjne zaplecze aglomeracji łódzkiej.

Gmina Zgierz powstała w 1975 r. Pomimo krótkiej historii samej gminy, więszość miejscowości wchodzących w jej skład ma bardzo dawną genezę, bogatą historię, a nawet własne legendy.

Stolica gminy:

Siedzibą Urzędu Gminy jest Zgierz (odrębna gmina miejska) - miasto nad Bzurą, na terenie Wzniesień Łódzkich. 58,1 tys. mieszkańców (2008). Po raz pierwszy wzmiankowano Zgierz w dokumencie z 1231 roku jako własność królewską. Prawa miejskie Zgierz uzyskał przed 1318 r., potwierdzono je m.in. w 1420 r.

Ochrona przyrody:

Jedną z głównych wizytówek gminy Zgierz są malownicze tereny i bogactwo przyrody. Te cenne fragmenty przyrody, stanowiące relikty wielkiej Puszczy Łódzkiej to niemal niezmienione ludzką ręką uroczyska leśne, drzewostany o naturalnej strukturze i zróżnicowanej florze objęte ochroną w 4 rezerwatach przyrody oraz pojedyncze wiekowe drzewa - pomniki przyrody.

Wśród walorów przyrodniczych na szczególną uwagę zasługuje rezerwat przyrody "Ciosny" z unikatowym, wyjątkowo licznym skupiskiem jałowców porastających śródlądowe wydmy - szacuje się, że na stosunkowo niewielkim obszarze ok. 2.5 hektara, rośnie około 8 tysięcy jałowców. Są wśród nich okazy sięgające nawet 6 metrów wysokości. Sam rezerwat położony jest na północ od Zgierza, w sąsiedztwie wsi Rosanów, przy szlaku agroturystycznym.

Największym rezerwatem na terenie gminy jest rezerwat przyrody "Dąbrowa Grotnicka". Na powierzchni ponad 100 hektarów można spotkać około 270 ważnych dla nauki roślin. Głównym przedmiotem ochrony jest tu najcenniejszy w regionie łódzkim fragment dąbrowy świetlistej. Wysokie walory krajobrazowe posiada las dębowy w południowo - zachodniej części rezerwatu. Wiek niektórych okazów drzew sięga 140 lat. Rezerwat zlokalizowany jest w północnej części kompleksu Lasów Grotnicko - Lućmierskich.

Również w obrębie tego kompleksu (w jego południowej części) znajduje się rezerwat "Grądy nad Lindą". Chroni wielogatunkowy las stanowiący pozostałośći dawnych puszcz - wiek drzewostanu określany jest nawet na 130 lat.

Naturalne koryto rzeki Lindy, jej głęboka dolina, czyste wody oraz roślinność to walory, których nie mają doliny większości podłódzkich rzek. Cenny pod względem krajobrazowym i florystycznym jest szczególnie cały system hydrologiczny: torfowisko, strumień, nisze źródliskowe. Osobliwością florystyczną rezerwatu jest gatunek górski, reglowy - kokoryczka okółkowa.

Rezerwat Grądy nad Moszczenicą położony jest w północnej części uroczyska Szczawin. Obejmuje obszar lasu o powierzchni ponad 42 ha. Charakterystyczne dla rezerwatu są małe cieki wodne płynące w głębokich jarach ku rzece Moszczenicy, której głęboka dolina tworzy liczne i malownicze zakola.

Źródła w Rosanowie, z których wypływa rzeka Ciosenka są jednym z najcenniejszych uroczysk przyrodniczych na terenie gminy. W obrębie źródlisk panują szczególne warunki mikroklimatyczne i siedliskowe, które sprzyjają powstawaniu niepowtarzalnych ekosystemów. Tylko w tym miejscu można obserwować tak licznie występujące gatunki rzadkich roślin.

Na terenie gminy Zgierz znajdują się również liczne pomniki przyrody. Szczególną uwagę przykuwają rzadkie już w Polsce aleje zabytkowych drzew: aleja lipowa w Grotnikach ze 182 drzewami, aleja lipowa w Wypychowie, gdzie rośnie 35 drzew, bukowa w Gliniku (wzdłuż drogi do Szczawina) z 72 drzewami i aleja klonów srebrzystych w Łagiewnikach Nowych (wzdłuż drogi Zgierz - Stryków) z 250 drzewami.

Główne atrakcje turystyczne:

Do najciekawszych obiektów zabytkowych na terenie gminy Zgierz należą:

 • drewniany kościół p.w. śś. Piotra i Pawła w Białej wzniesiony w 2. połowie XVIII w.;
 • drewniany kosciół pw. Wszystkich Świętych i Świętego Jakuba w Giecznie z XVIII w.;
 • murowany dwór w Dzierżąznej z 1924 r., mieszczący dziś Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Gminy Zgierz z zapleczem konferencyjnym i pokojami hotelowymi (20 miejsc). W skład ośrodka wchodzi również kompleks domków letniskowych (80 miejsc).
 • murowany dwór w Kęblinach.

  Gdzie spać? :

  Na terenie gminy leżą Grotniki - znana miejscowość letniskowa położona w centrum największego kompleksu leśnego w tej części województwa łódzkiego zwanego Lasem Grotnickim. Znajduje się tu kilka ośrodków wypoczynkowych i zalew na rzece Lindzie, z wypożyczalnią sprzętu.

  W Dzierżąznej, w zabytkowym dworku z 1924 r. mieści się Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Gminy Zgierz z zapleczem konferencyjnym i pokojami hotelowymi (20 miejsc). W skład ośrodka wchodzi również kompleks domków letniskowych (80 miejsc), zlokalizowanych w sąsiedztwie.

  Na terenie gminy działają również liczne gospodarstwa agroturystyczne zrzeszone w Stowarzyszeniu Agroturystycznym Ziemi Zgierskiej.

  Szlaki turystyczne:

  Gmina Zgierz zaprasza również na pełne atrakcji szlaki turystyczne, wyznakowane w ostatnim czasie przez Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Zgierskiej:

 • Agroturystyczny szlak rowerowy (znaki zielone, długość 33 km)
 • Agroturystyczny szlak konny (znaki pomarańczowe, długość 17 km)

  INFORMACJA TURYSTYCZNA
  Informacja turystyczna
  Informacja turystyczna
  ROTWLOstatnia aktualizacja: 2015-05-31 15:16:09
  Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
 • Podział administracyjny

  Stolica gminy

  Położenie

  Ochrona przyrody [4]

  Dawne miasta [1]

  Miejscowości w gminie [28]

  Grabiszew
  Słowik
  Głowa
  Kotowice
  Dąbrówka Wielka
  Skotniki
  Adolfów
  Bądków
  Biała
  Ciosny
  Cyprianów
  Dąbrówka - Sowice
  Dąbrówka - Strumiany
  Dzierżązna
  Dzierżązna - Parcela
  Emilia
  Gieczno
  Glinnik
  Grotniki
  Jedlicze A
  Jedlicze B
  Kębliny
  Lućmierz - Las
  Rogóźno
  Rosanów
  Smardzew
  Szczawin
  Władysławów

  Gdzie spać? [1]

  Gdzie spać? [9]

  Szlaki piesze [4]

  Szlaki rowerowe [3]

  Warto zobaczyć

  Znajdź hotel

  Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
   

  Nasza fotogaleria

  fot. archiwum UG Zgierz -rezerwaty-przyrody--ciosny--m-rosanow-gmina-zgierz-w--1237670743
  Rezerwat florystyczny "Ciosny"
  fot. archiwum UG Zgierz

  fot. archiwum ROTWŁ -1341393565
  Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Dzierżąznej
  fot. archiwum ROTWŁ

  fot. archiwum ROTWŁ -1341393512
  Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Dzierżąznej
  fot. archiwum ROTWŁ

  fot. archiwum ROTWŁ -1341393556
  Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Dzierżąznej
  fot. archiwum ROTWŁ

  fot. Maciej Kusztal -1238952886
  Gieczno
  Drewniany kościół p.w. Wszystkich Świętych i św. Jakuba
  fot. Maciej Kusztal

  fot. archiwum ROTWŁ -1341393547
  Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Dzierżąznej
  fot. archiwum ROTWŁ

  fot. archiwum UG Zgierz -rezerwaty-przyrody--ciosny--m-rosanow-gmina-zgierz-w--1237670703
  Rezerwat florystyczny "Ciosny"
  fot. archiwum UG Zgierz

  fot. archiwum ROTWŁ -1341393534
  Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Dzierżąznej
  fot. archiwum ROTWŁ