Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Kamieńsk

Miasteczko i siedziba gminy w powiecie radomszczańskim, na Wysoczyźnie Bełchatowskiej, nad rzeką Kamionką, prawobrzeżnym dopływem Widawki.

Pierwsza wzmianka o Kamieńsku pochodzi z 1291 r. - wiadomo iż już wówczas istniał tutaj drewniany kościół parafialny.

Prawa miejskie Kamieńsk uzyskał w dniu 7 września 1374 r. z rąk królowej - regentki Elżbiety, siostry Kazimierza Wielkiego, matki Ludwika Węgierskiego. Odbiorcami przywileju byli Małgorzata, wdowa po Protazym z Krzykosów i jej syn Paweł.

Świadkami wystawienia aktu lokacji Kamieńska byli wojewoda sandomierski Piotr, wojewoda krakowski Dobiesław, wojewoda sieradzki Świętopełk, wojewoda wielkopolski Sędziwój oraz kasztelan sandomierski Wilczek.

Przywilej lokacyjny dla miasta potwierdzany był w późniejszych czasach przez królów polskich: Władysława Jagiełłę w 1420 r., Zygmunta Starego w 1533 r., Zygmunta III Wazę w 1599 r. oraz Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1787 r.

Po wielkim pożarze w 1. połowie XVI wieku nastąpił upadek miasta. Do odbudowy przyczynili się ówcześni właściciele Kamieńska, Przerębscy. Nowy, prawdopodobnie pierwszy murowany kościół w Kamieńsku ufundował wówczas (w 1540 r.) Jakub Przerębski. Jego potomek, Jan Przerębski w 1591 r. wydał statut modyfikujący niektóre postanowienia przywileju królewskiego.

Jednak ani ta decyzja, ani też następne uprawnienia uzyskane w XVII i XVIII wieku nie ożywiły miasteczka, w którym większość mieszkańców zajmowała sie rolnictwem.

W czasach zaborów Kamieńsk był miastem prywatnym z rozwiniętymi funkcjami usługowymi, rolniczymi i rzemieślniczymi. Jednak w 1870 r. na mocy ukazu carskiego z 1869 roku, podobnie jak szereg innych miasteczek województwa łódzkiego - utracił prawa miejskie, które posiada ponownie od 1 stycznia 1994 r.

Dawne miasteczko zostało zniszczone w początkach września 1939 roku. Na miejscowym cmentarzu znajduje się pomnik poświęcony pamięci 30 mieszkańców Kamieńska,zamordowanych wówczas przez oddział Wehrmachtu.

Mimo wielowiekowej historii do dnia dzisiejszego nie przetrwało na terenie Kamieńska wiele zabytków. Będąc tutaj warto zobaczyć kościół parafialny p.w. śś. Piotra i Pawła, wzniesiony w latach 1899-1904 w miejscu wcześniejszej, XVI-wiecznej świątyni. Reliktem starszej budowli jest tu zachowana w murach prezbiterium ściana z trzema skarpami, która zamykała prezbiterium poprzedniego kościoła.

We wnętrzu kościoła na szczególną uwagę zasługuje renesansowy nagrobek kamienny Mikołaja Przerębskiego, stolnika sieradzkiego, zmarłego w 1570 r. z płytą z rzeźbioną postacią zmarłego w zbroi. Przypuszczalnie jest to dzieło Hieronima Canavesiego.

Nagrobek ten zaliczany jest do tzw. drugiej fazy twórczości Canavesiego, związanej z nawiązaniami do dzieł Santi Gucciego, a ściślej z wprowadzonym przez tego artystę do rzeźby polskiej czasów Odrodzenia nową formą przedstawienia, która zmierzał do ukazania zmarłego w chwili budzenia się ze śmiertelnego letargu do życia.

Obok kościoła stoi murowana, parterowa wikarówka z XVIII stulecia, przebudowana w XIX i XX wieku. Południowa przybudówka ma grube mury i opilastrowane narożniki. Piwnice i przybudówka - stanowiace najstarsze części budowli - mogą być reliktami dawnego domu misjonarzy, ufundowanego przez Jakuba Przerębskiego w 1540 r.

W murze między kościołem a wikarówką znajduje się sklepiona półkoliście bramka, w którą wmurowano późnorenesansowy portal z końca XVI stulecia.

Na rynku w Kamieńsku stoją 2 pomniki: kolumna z figurą Tadeusza Kościuszki oraz pomnik upamiętniający ofiary II wojny światowej, z wmurowanymi kilkoma tablicami pamiątkowymi.

Na zachód od miasteczka dominuje nad okolicą ok. 200 metrowy masyw zwałowiska Kopalni Wegla Brunatnego "Bełchatów" porośnięty częściowo młodym lasem. Szczyt zwałowiska sięga 400 m. n.p.m. i jest pod względem wysokości bezwzględnej najwyżej położonym punktem województwa łódzkiego.

Stałą imprezą kulturalno-rozrywkową w kalendarzu Miasta i Gminy Kamieńsk są "Dni Kamienska". W programie święta, odbywającego się corocznie od 1999 r. znajdują się zabawy, konkursy, turnieje i festyny.

ROTWLOstatnia aktualizacja: 2016-01-06 01:53:56
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
 

Nasza fotogaleria

fot. Piotr Sölle -1253741903
Kamieńsk
Kościół śś. Piotra i Pawła
fot. Piotr Sölle

fot. archiwum ROTWŁ  -1339146408
Góra Kamieńsk - aktywnie przez cały rok
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ  -1339146306
Góra Kamieńsk - aktywnie przez cały rok
fot. archiwum ROTWŁ