Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Opoczno

Miasto, siedziba powiatu i gminy wiejskiej, na terenie Wzgórz Opoczyńskich, nad rzeką Drzewiczką. 22,7 tys. mieszkańców (2008).

Osada wzmiankowana po raz pierwszy w 1284 r. w przywileju Leszka Czarnego dla kolegiaty sandomierskiej jako „Opocza”. Królewska wieś o nazwie „Stare Opoczno” powstała przy zbudowanym prawdopodobnie w XII stuleciu kościele p.w. św. Marii Magdaleny.

W XIV wieku w pobliżu istniejącej osady lokowano nowe miasto, które w 1365 r. król Kazimierz Wielki przeniósł z prawa średzkiego na magdeburskie. Wtedy też nastąpił rozkwit Opoczna, które stało się siedzibą powiatu. Powstał tu zamek, mury obronne i kościół parafialny. Rozwój miasta został zahamowany wskutek zniszczeń w trakcie potopu szwedzkiego. Wtedy Opoczno utraciło dawne znaczenie.

Ożywienie gospodarcze nastąpiło w latach 1885-90 w związku z budową linii kolejowej. O rozwoju Opoczna zadecydowało też uruchomienie w 1880 r. przez J. Dziewulskiego i braci Lange pierwszego na ziemiach polskich zakładu produkcji płytek ceramicznych. Na początku XX wieku powstały tu zakłady ceramiczne, wapiennik, huta szkła i cementownia a także wytwórnia win i browar.

W czasie okupacji okolice Opoczna były miejscem aktywnych działań partyzanckich, Niemcy wymordowali miejscowych Żydów a miasto utraciło prawie 30% ludności.

Centrum Opoczna zachowało dawny układ urbanistyczny ukształtowany w XIV-XVIII stuleciu. Wśród zabytków na szczególną uwagę zasługują:

 • dawny zamek królewski zbudowany z polecenia króla Kazimierza Wielkiego w XIV stuleciu, wchodzący niegdyś w skład miejskiego zespołu obronnego, zniszczony w XVI i XVII stuleciu, wielokrotnie odbudowywany i przebudowywany - ostatnio w latach 1940-44. Zamek opoczyński mieści dziś Muzeum Regionalne.
 • kościół p.w. św. Bartłomieja, wzniesiony w czasach Kazimierza Wielkiego ok. poł. XIV wieku, zniszczony w początkach wieku XIX, restaurowany w 1850 r. Korpus tego kościoła rozebrano w 1934 r. a w latach świątynię 1934-39 rozbudowano wykorzystując dawne prezbiterium jako kaplicę.

  Warto również zobaczyć:

 • kościół cmentarny p.w. św. Magdaleny - drewnianą świątynię wzniesioną zapewne w XVIII w., w miejscu pierwotnego, również drewnianego kościoła istniejącego już w XIV w. i do 1760 r. stanowiącego siedzibę parafii. Kościół ten jest oszalowany, posiada płaskie stropy, dwuspadowy dach dwuspadowy i pełni funkcję kaplicy cmentarnej w parafii św. Bartłomieja.
 • dawną synagogę zbudowaną w XVIII stuleciu na planie prostokąta z czterospadowym dachem i portalem wejściowym a mieszczącą po II wojnie światowej opoczyńskie kino.
 • Dom Esterki - wzniesiony prawdopodobnie w XVI stuleciu, w miejscu starszego budynku, którego fundatorem był Kazimierz Wielki, przeznaczając go na siedzibę dla swojej oblubienicy Esterki - opoczyńskiej Żydówki. Budynek posiadał sklepione izby i rozległe piwnice. W XIX w. powiększono go o jedno piętro a obecny, zarchaizowany wygląd nadano w 1927 r. Od 1975 r. Dom Esterki jest siedzibą opoczyńskiej Biblioteki Publicznej.
 • Dwór "Starostwo" - murowany, parterowy dwór wzniesiony na planie prostokąta z dwoma wysuniętymi alkierzami bocznymi, zbudowany prawdopodobnie na przełomie XVII i XVIII w. a przebudowany na początku XIX stulecia. Dwór ten jest podpiwniczony. Wieńczy go łamany dach czterospadowy.
 • zabytkowe kamieniczki przy Placu Kościuszki pochodzące zapewne z XVII w. a w XIX stuleciu częściowo przebudowane. Kamienice te są jednopiętrowe, mają trzyokienne fasady, a ich frontowe pomieszczenia są sklepione kolebkowo.

  ROTWLOstatnia aktualizacja: 2017-03-12 19:43:37
  Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
 • Znajdź hotel

  Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
   

  Nasza fotogaleria

  fot. Tomasz Szwagrzak -1274000847
  Opoczno
  Zamek (ob. Muzeum Regionalne)
  fot. Tomasz Szwagrzak

  fot. Anna Zygma -1274001246
  Opoczno
  Muzeum Regionalne
  fot. Anna Zygma

  fot. Anna Zygma -1274000539
  Opoczno
  Muzeum Regionalne
  fot. Anna Zygma