Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Zduńska Wola

Miasto, siedziba powiatu i gminy miejskiej w środkowej części województwa łódzkiego, nad rzeką Pichną, na Wysoczyźnie Łaskiej.

Trzon przyszłego miasta, lokowanego po raz pierwszy w 1773 r. pod nazwą Czekaj (nieudana lokacja), a następnie w 1825 r. już pod dzisiejszą nazwą, stanowiły wsie Zduny (znana od 1394 r.) oraz Zduńska Wola (wzmiankowana w 1403 r.).

Wzrost znaczenia miasteczka nastąpił jednak dopiero w latach 20. XIX stulecia dzięki masowemu napływowi tkaczy w ramach zorganizowanej działalności osadniczej prowadzonej przez ówczesnego właściciela Zduńskiej Woli - Stefana Złotnickiego.

W 1903 r. Zduńska Wola uzyskała połączenie kolejowe z Łodzią a w 1933 r. - poprzez węzeł w Karsznicach - z Gdynią i Śląskiem.

Obie wojny światowe zahamowały rozwój miasta. W dniu 11 listopada 1939 r. na miejscowym rynku hitlerowcy rozstrzelali 6 Polaków a w latach następnych aresztowano i wywieziono z miasta kilkaset osób. Istniały tu 2 obozy przejściowe oraz - od 1940 r. getto dla miejscowych Żydów, zlikwidowane latem 1942 r.

Po wyzwoleniu miasto odbudowano, a w 1973 r. włączono w jego granice część osiedla kolejowego Karsznice.

Współczesna Zduńska Wola nie jest "kopalnią" zabytkowych obiektów. Do naszych czasów przetrwało kilka drewnianych domów tkaczy wznoszonych od 1. poł. XIX stulecia, pierwsza w Zduńskiej Woli fabryka mechaniczna K. Straussa (później Arleta; w zachodniej części miasta) oraz kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, wzniesiony w latach 1872-91.

Będąc w Zduńskiej Woli warto również zobaczyć:

 • dawny dwór Złotnickich - otoczony parkiem, dziś znacznie przebudowany i powiększony, będacy siedzibą władz miejskich. Nad głównym wejściem do dworu umieszczono płaskorzeźbione herby założyciela miasta Zduńska Wola - Stefana Złotnickiego i jego żony Honoraty z Okołowiczów Złotnickiej;
 • pałac obecnie mieszczący Muzeum Historii Miasta. Muzeum gromadzi i eksponuje archiwalia oraz zabytkowe przedmioty z zakresu archeologii, etnografii oraz historii sztuki, przemysłu, rzemiosła i handlu, związane z przeszłością Zduńskiej Woli i jej najbliższych okolic oraz życiem mieszkańców miasta;
 • drewniany dom tkacza - starannie odresturowany dom, w którym, w 1894 r. urodził się franiszkanin ojciec Maksymilian Maria Kolbe, który w Oświęcimiu oddał życie ratując jednego z więźniów. Dziś w domu tym znajduje się Muzeum - Dom Pamięci św. Maksymiliana Marii Kolbego;
 • dawny cmentarz żydowski w pobliżu granic miasta, u wylotu w kierunku Sieradza, w rejonie zw. Trzy Korony. Został założony w 1828 roku. Jest ogrodzony. Jego powierzchnia wynosi ok. 2 hektarów Do dnia dzisiejszego zachowało się tu się około 3.500 kamiennych nagrobków świadczących o kunszcie wykonujących je kamieniarzy.

  Na terenie Karsznic natomiast znajduje się Skansen Lokomotyw - placówka ta prezentuje stare lokomotywy oraz dawne urządzenia kolejowe. Mieści się tu równiez izba historii Zakładu Taboru Kolejowego w Karsznicach. Można skorzystać z pociągu turystycznego.

  Przez Zduńską Wolę przebiegają 3 znakowane szlaki turystyczne:

 • Szlak Uroczysk i Rezerwatów (pieszy, znaki czerwone) wiedzie głównie przez kompleksy sosnowych lasów w okolicach miasta, z częściowo zachowanym drzewostanem pierwotnym. Na trasie szlaku leżą 2 leśne rezerwaty przyrody - "Jabłecznik" i "Wojsławice" chroniące wiekowy las jodłowy. Ciekawym miejscami na szlaku są Wojsławice z zabytkowym zespołem dworsko-parkowym oraz Korczew, z cennym drewnianym kościołem otoczonym starodrzewem;
 • Szlak Wokół Zduńskiej Woli (pieszy, znaki zielone) pozwala natomiast zapoznać się z zabytkami samej Zduńskiej Woli oraz miejscowości położonych na południe i południowy wschód od miasta. Na jego trasie leży m.in Strońsko, w którym znajduje się szczególnie cenny romański kościół p.w. św. Urszuli oraz:
 • Szlak "W środku Polski" (rowerowy, znaki niebieskie) prowadzi z kolei przez północną i północnowschodnią część powiatu. Na trasie oprócz Skansenu Lokomotyw w Karsznicach leżą zabytkowe świątynie w Szadku i Korczewie, zespoły dworsko - parkowe oraz izby muzealne w Wojsławicach i Prusinowicach, a także rezerwat leśny "Jamno" oraz zabytkowy park podworski w Dziadkowicach z ogromną lipą o obwodzie ok. 10 metrów.

  ROTWLOstatnia aktualizacja: 2017-06-02 02:15:14
  Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
 • Znajdź hotel

  Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
   

  Nasza fotogaleria

  fot. Katarzyna Krakowska -1280222347
  Zduńska Wola
  Muzeum - Dom Narodzin św. Maksymiliana Marii Kolbe
  fot. Katarzyna Krakowska

  fot. Piotr Sölle -1280222784
  Zduńska Wola - Karsznice
  Skansen Lokomotyw w Karsznicach
  fot. Piotr Sölle