Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Pukarzów

Wieś w gminie Żytno (powiat radomszczański).

Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1368 r. Pukarzów był pierwotnie własnością klasztoru Cystersów w Koprzywnicy, później własnością królewską a od końca XIV stulecia - prywatną. Właścicielami wsi na przestrzeni jej dziejów byli m.in. Pukarzewscy h. Śreniawa a później Przerębscy.

Na terenie Pukarzowa, wśród stawów rybnych znajduje się dość duża owalna wyspa. Badania terenowe wykazały istnienie w tym miejscu reliktów murowanego budynku (dworu ?) z XVI stulecia, który w przyziemiu składał się z dwóch izb.

Kopiec z reliktami budowli obronnej znajduje się na prawym brzegu Pilicy, w pobliżu południowego skraju zabudowań miejscowości. Na południe od kopca znajduje się mostek, łączący wieś z usytuowanym na wysepce prywatnym gospodarstwem rybackim.

W latach 50. XX w. obiekt ten opisano jako "pozostałości zamku" położone "...w bagnistej dolinie, na cyplu wysepki oblanej odnogami Pilicy, zachowany eliptyczny nasyp ze śladami murów z kamienia polnego, na rzucie niegdyś prostokąta z dwiema basztami, dziś nieczytelnymi...".

Zachowały się tutaj pozostałości zameczku lub dworu obronnego, mające formę owalnego kopca, usytuowanego na północnym cyplu wysepki tworzonej przez Pilicę i jeden z jej dopływów. Na szczycie kopca zachowały się resztki fundamentów murowanej budowli mieszkalno-obronnej. Zachodni stok kopca uległ znacznemu zniszczeniu na skutek erozyjnej działalności rzeki.

W lesie pomiędzy Pukarzewem a Grodziskiem, na wysokim, lewym brzegu doliny Pilicy, pomiędzy skrajem doliny a szosą, zachował się rozległy zespół niemieckich fortyfikacji polowych z 1944 r., z rowami strzeleckimi i łącznikowymi oraz gniazdami ckm. Fortyfikacje te stanowią część rozległego pasa umocnień, zbudowanego w 1944 r. przez Niemców na linii Pilicy.

W sąsiedztwie fortyfikacji stoi ciekawa kapliczka, ufundowana przez dawnych właścicieli miejscowych dóbr ziemskich.

ROTWLOstatnia aktualizacja: 2015-11-17 19:33:08
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
 

Nasza fotogaleria