Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Kąty Walichnowskie

Wieś w gminie Czastary (powiat wieruszowski), w Kotlinie Grabowskiej.

Kąty Walichnowskie są wsią o tradycjach osadniczych sięgających średniowiecza, leżącą na skraju rozległych kompleksów leśnych, porastających nizinne tereny na pograniczu Kotliny Grabowskiej oraz Wysoczyzny Wieruszowskiej i Wysoczyzny Złoczewskiej.

Udokumentowane dzieje miejscowości sięgają lat 1377 - 80, kiedy to wzmiankowany był Hińcza albo Hanczko Kątski ( Heynczkone Kaczski ). Wieś pozostawała od XIV w. w posiadaniu rodziny Wieruszów, do której przedstawicieli należały również sąsiednie Walichnowy, a także sam Wieruszów.

Członkami tej rodziny byli niewątpliwie Wierusz i Lutold z Kątów (de Canthy), którzy w 1397 r. sprzedali Prusiecko na rzecz Hińczy z Rogowa. Ich ojcem był Bernard z Walichnowów, wraz z którym występują oni w 1400 r. Wymieniony tu Wierusz był w latach 1414-18 starostą wieluńskim, a w latach 1419-24 sędzią generalnym wieluńskim (jego poprzednikiem na tym urzędzie był jego ojciec, Bernard).

W 1467 r. Małgorzata z Wieruszowa sprzedała m.in. Kąty J. Kępiń-skiemu z Baranowa. W 1498 r. niejaki Andrzej zatwierdził prawa nadane miastu Wieruszów przez jego przodków, Klemensa z Kątów i jego syna, Jana Kęszalka. W tymże roku nastąpił podział dóbr Naramice, Kąty i Biała.

Na przełomie XV i XVI w., jak można przypuszczać, wieś z nieznanych powodów (może w następstwie jakiejś epidemii ?) wyludniła się i w 1511 r. była mowa już tylko o opustoszałym polu Kąty, uprawianym przez kmieci z Łyskorni. W 1520 r. Jan Łaski przy opisie dochodów z parafii Walichnowy nie wymienia wsi Kąty lecz jedynie role o tej samej nazwie, uprawiane wówczas przez dziedzica Bieniasza (agris dictis kąthy quos haeres dominus Byenyasch colit), z których to ról dawano dziesięcinę snopową plebanowi w Walichnowach.

W 1532 r. Kąty wzmiankowane są jako opustoszała wieś (villa deserta), a w 1533 r. rozgraniczono pobliskie Sokolniki oraz posiadłości opustoszałych Kątów, należące do Benedykta i Marcina Wieruszów.

Nazwa miejscowości pojawia się ponownie w XVIII w., a fakt, że w sporządzonym w 1774 r. opisie miejscowych dóbr wymieniono w Kątach dworek nowy i stary spustoszały, sugeruje, iż okres opuszczenia wsi nie był zbyt długi.

W północno - zachodniej części miejscowości, w miejscu gdzie od głównej drogi przez wieś odchodzi droga w kierunku Sokolnik, zachowały się pozostałości dawnego zespołu dworskiego, na miejscu którego funkcjonuje obecnie Zakład Produkcji Konserw „Marko-Pek”. Znajduje się tutaj m.in. niewielki budynek dworu z portykiem o dwóch kolumnach.

Pozostałości dawnego zespołu dworskiego są usytuowane na skraju terasy nad doliną bezimiennego potoku, wypływającego w kierunku północnym z lasów ciągnących się między Kątami a Czastarami. Nad potokiem, na jego przeciwległym, niskim brzegu, zachowały się pozostałości starszej siedziby rycerskiej, przypuszczalnie z okresu średniowiecza, mające formę grodziska stożkowatego.

Grodzisko znajduje się w pasie drzewostanu łęgowego, ciągnącym się na zachód od zabudowań wsi i zakładu produkcyjnego, w odległości około 300 m od zakrętu tworzonego przez drogę z Kątów Walichnowskich do Walichnowów i około 150 m od ogrodzenia zakładu produkcyjnego. Tutejsza ludność miejsce to od zamierzchłych czasów nazywa "Łysą Górą" a otaczające je bagniste tereny - "Piekłem".

Grodzisko w Kątach Walichnowskich jest obiektem typu nizinnego, usytuowanym w dolinie potoku, którego koryto oddziela obiekt od wyraźnej krawędzi wysoczyzny. Ma ono postać kopca na rzucie zbliżonym do czworoboku ( prawie okrągłym ), o wysokości względnej około 1,5 m i średnicy około 30 m.

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2017-01-27 00:32:32
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
 

Nasza fotogaleria