Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

WYCIECZKI - WĘDROWNY FESTIWAL FILHARMONII ŁÓDZKIEJ ?KOLORY POLSKI 2019"

  (2019-05-14 11:19:33)

Wyjazdy turystyczne na koncerty podczas Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina "Kolory Polski 2019"

W związku z przypadającymi w 2019 roku dwoma ważnymi jubileuszami: stuleciem województwa łódzkiego i 20. edycją Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski” Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego wespół z Filharmonią Łódzką im. Artura Rubinsteina, Archiwum Państwowym w Łodzi, Towarzystwem Przyjaciół Łodzi oraz Krainą Wycieczek organizuje cykl 20 festiwalowych wycieczek.

Łącząc sposobność zwiedzania najciekawszych zakątków województwa z możliwością spotkania i wysłuchania znamienitych artystów sprawimy, że melomani, poznając atrakcje naszego regionu, poczują z nim jeszcze silniejszą więź, zaś osoby z turystycznym lub historycznym zacięciem będą mogły uczestniczyć w niepowtarzalnych wydarzeniach koncertowych wieńczących każdą z wycieczek.

Serdecznie zapraszamy w imieniu Organizatorów na niezapomnianą, łączącą kulturę i turystykę podróż muzyczną po pięknej Ziemi Łódzkiej!

 

Miejsca koncertów i daty wycieczek:

1. ZGIERZ 15.06. (sobota) – koncert Renaty Przemyk (szczegóły) [ZAKOŃCZONA]

2. ŁOWICZ 29.06. (sobota)  - koncert Chóru Filharmonii Łódzkiej (szczegóły[ZAKOŃCZONA]

3. BRZEŹNIO 30.06. (niedziela) – koncert Rafał Rokicki Trio (szczegóły[ZAKOŃCZONA]

4. BOGUSZYCE 6.07. (sobota) - koncert koncert Suzanny Jary i Hanki Wójciak (szczegóły[ZAKOŃCZONA]

5. DOBROŃ 7.07. (niedziela) – koncert Invention (szczegóły[ZAKOŃCZONA]

6. LUTOMIERSK 13.07. (sobota) – koncert zespołu Starck Compagnay (szczegóły) [ZAKOŃCZONA]

7. SIEDLĄTKÓW 14.07. (niedziela) –koncert Jazz Bandu Młynarski-Masecki (szczegóły) [ZAKOŃCZONA] 

8. INOWŁÓDZ 20.07. (sobota) – koncert zespołów Babra Band i Timingeriu (szczegóły)  [ZAKOŃCZONA]

9. KRZEMIENICA 21.07. (niedziela) – koncert Zespołu Muzyki Dawnej Tryzna (szczegóły[ZAKOŃCZONA]

10. WARTA 27.07. (sobota) –koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej (szczegóły[ZAKOŃCZONA]

11. TUM 28.07. (niedziela) – koncert chóru Sakbioha (szczegóły[ZAKOŃCZONA]

12. ROGÓW 3.08. (sobota) – koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego (szczegóły) [ZAKOŃCZONA]

13. KROŚNIEWICE 4.08. (niedziela) - koncert A. Świgut i M. Markowskiego (szczegóły[ZAKOŃCZONA]

14. LIPCE REYMONTOWSKIE 10.08. (sobota) – koncert "Moniuszko? Moniuszko!" (szczegóły[ZAKOŃCZONA]

15. BEŁDÓW 11.08. Bełdów (niedziela) – koncert zespołu Tęskno (szczegóły[ZAKOŃCZONA]

16. SIERADZ 17.08. (sobota) – koncert Trio Andrzeja Jagodzińkiego (szczegóły[ZAKOŃCZONA]

17. NIEBORÓW 18.08. (niedziela) – koncert zespołu Glass Duo (szczegóły[ZAKOŃCZONA]

18. WOLBÓRZ 24.08. (sobota) – koncert Motion Trio (szczegóły[ZAKOŃCZONA]

19. POŚWIĘTNE 25.08. (niedziela) – koncert "Mistrzowski Mozart" (szczegóły[ZAKOŃCZONA]

20. ŁÓDŹ Muzyczno-Filmowa 31.08. (sobota) – (szczegóły) [BRAK MIEJSC]

 

Jak się zapisać i zapłacić za wycieczki


§ 2

Postanowienia dotyczące zapisów przed wyjazdem

Wszystkie wycieczki objęte są taką samą ceną 50 PLN dla uczestnika za 1 miejsce.

 

Uczestnik może zapisać się na wybraną wycieczkę oraz dokonać zapłaty na dwa sposoby:

 

GOTÓWKA

1. Osobiście w wyznaczonym przez Organizatora punkcie (Punkt Informacji Turystycznej w Manufakturze [Rynek] lub innym miejscu jeśli takie zostanie wyznaczone) w terminie 27.05.2019 r. - 30.06.2019 r., 7 dni w tygodniu w godzinach 10.00 – 18.00 (niedziele wolne od handlu w godz. 10.00-18.00.)

W terminie 1.07 - 28.08.2019 r. przez 5 dni w tygodniu (bez weekendów) w godz. 10.00 – 18.00.

2. Uczestnik osobiście podpisuje umowę uczestnictwa w pierwszej kolejności

3. Wpłaca gotówkę w wysokości 50 zł od osoby za udział w każdej wycieczce

4. Zapisy na daną wycieczkę kończą się w czwartek poprzedzający termin wyjazdu (so-bota lub niedziela) do godziny 18.00

5. Jeśli będą wolne miejsca Organizator może przyjąć uczestnika po terminie wskaza-nym w punkcie powyżej.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca zapisów. O czym poinformuje uczestników na stronie ROTWŁ i FŁ.

 

PRZELEW

 

1.  Z przyczyn organizacyjnych płatności przelewem będą możliwe wyłącznie w terminie 15.06.19-30.06.19 po wcześniejszym wysłaniu zgłoszenia na adres mailowy wycieczki@rotwl.pl

 

a)  Drogą elektroniczną na adres wycieczki@rotwl.pl podając wszystkie niezbędne (po-niższe) dane w odpowiedniej kolejności:

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania (kod, miejscowość, ulica z numerem, nr mieszkania)

- telefon komórkowy lub inny numer kontaktowy

- adres e-mail ((adres jest konieczny do podawania uczestnikowi informacji o ewen-tualnych zmianach)

b) Po wysłaniu zgłoszenia Uczestnik dokonuje przelewu na rachunek:

Bank Pekao S.A. I O. w Łodzi

nr rachunku 23 1240 3015 1111 0010 2079 0605

W tytule przelewu uczestnik podaje: Imię i Nazwisko Uczestnika, nazwa imprezy, termin

 

c) Osoby, które wybierają przelew, jako płatność po zaksięgowaniu operacji na koncie-Organizatora muszą podpisać umowę uczestnictwa osobiście w:

c-1) Punkcie Informacji Turystycznej w Manufakturze [RYNEK] w terminie 2 dni od dokonania przelewu

c-2) Biurze Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego przy ul. Sienkiewicza 67 w dni powszednie (pn-pt) w godzinach 10.00 – 15.00

 

 WAŻNE

 

2. Ilość miejsc na poszczególne wycieczki jest ograniczona, nie ma możliwości zwiększenia liczby uczestników prosimy, zatem państwa o przemyślane zapisy.

3. Zgodnie z §7 umowy uczestnictwa będzie miał możliwość rezygnacji:

Klient, który odstępuje od umowy, jest zobowiązany do zapłaty z tytułu rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce:

- 25% kwoty 50 PLN za odstąpienie do 30 dni przed rozpoczęciem wycieczki

- 50% kwoty 50 PLN za odstąpienie pomiędzy 29 a 15 dniem przed rozpoczęciem wy-cieczki

- 100% kwoty 50 PLN  za odstąpienie na 14 i mniej dni przed rozpoczęciem wycieczki

 

4. PIERWSZEŃSTWO NA LISTACH WYJAZDÓW

 

a)  płatność gotówką w dniu podpisania umowy

b)  data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy, jednak nie później niż 2 dni po poprawnym zgłoszeniu e-mailem na adres wycieczki@rotwl.pl

 

Po 30 czerwca w terminie 1.07 – 28.08.2019 r. zapisy wyłącznie osobiście w Punkcie Informacji Turystycznej w Manufakturze [Rynek] po dokonaniu płatności gotówką.

 

Regulamin - pełen zapis regulaminu Wycieczek podczas trwania Festiwalu

Gwarancja ubezpieczeniowa organizatora turystyki dla ROTWŁ

Wpis do rejestru organizatorów turystyki

§ 2

Postanowienia dotyczące zapisów przed wyjazdem

 

Wszystkie wycieczki objęte są taką samą ceną 50 PLN dla uczestnika za 1 miejsce.

 

Uczestnik może zapisać się na wybraną wycieczkę oraz dokonać zapłaty na dwa sposoby: 

GOTÓWKA

1.      Osobiście w wyznaczonym przez Organizatora punkcie (Punkt Informacji Turystycznej w Manufakturze [Rynek] lub innym miejscu jeśli takie zostanie wyznaczone) w terminie 27.05.2019 r. - 30.06.2019 r., 7 dni w tygodniu w godzinach 10.00 – 18.00 (niedziele wolne od handlu w godz. 10.00-18.00.)  

W terminie 1.07 - 28.08.2019 r. przez 5 dni w tygodniu (bez weekendów) w godz. 10.00 – 18.00. 

2.      Uczestnik osobiście podpisuje umowę uczestnictwa w pierwszej kolejności

3.      Wpłaca gotówkę w wysokości 50 zł od osoby za udział w każdej wycieczce

4.      Zapisy na daną wycieczkę kończą się w czwartek poprzedzający termin wyjazdu (sobota lub niedziela) do godziny 18.00

5.      Jeśli będą wolne miejsca Organizator może przyjąć uczestnika po terminie wskazanym w punkcie powyżej. 

6.      Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca zapisów. O czym poinformuje uczestników na stronie ROTWŁ i FŁ. 

 

PRZELEW

 

1.                  Z przyczyn organizacyjnych płatności przelewem będą możliwe wyłącznie w terminie 15.06.19-30.06.19 po wcześniejszym wysłaniu zgłoszenia na adres mailowy wycieczki@rotwl.pl 

 

a)      Drogą elektroniczną na adres wycieczki@rotwl.pl podając wszystkie niezbędne (poniższe) dane w odpowiedniej kolejności: 

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania (kod, miejscowość, ulica z numerem, nr mieszkania)

- telefon komórkowy lub inny numer kontaktowy

- adres e-mail ((adres jest konieczny do podawania uczestnikowi informacji o ewentualnych zmianach)

b)      Po wysłaniu zgłoszenia Uczestnik dokonuje przelewu na rachunek:

Bank Pekao S.A. I O. w Łodzi

nr rachunku 23 1240 3015 1111 0010 2079 0605

W tytule przelewu uczestnik podaje: Imię i Nazwisko Uczestnika, nazwa imprezy, termin

 

c)      Osoby, które wybierają przelew, jako płatność po zaksięgowaniu operacji na koncieOrganizatora muszą podpisać umowę uczestnictwa osobiście w:

c-1) Punkcie Informacji Turystycznej w Manufakturze [RYNEK] w terminie 2 dni od dokonania przelewu

c-2) Biurze Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego przy ul. Sienkiewicza 67 w dni powszednie (pn-pt) w godzinach 10.00 – 15.00

 

 

 

 

 

WAŻNE

 

2.                  Ilość miejsc na poszczególne wycieczki jest ograniczona, nie ma możliwości zwiększenia liczby uczestników prosimy, zatem państwa o przemyślane zapisy.

3.                  Zgodnie z §7 umowy uczestnictwa będzie miał możliwość rezygnacji:

Klient, który odstępuje od umowy, jest zobowiązany do zapłaty z tytułu rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce:

- 25% kwoty 50 PLN za odstąpienie do 30 dni przed rozpoczęciem wycieczki

- 50% kwoty 50 PLN za odstąpienie pomiędzy 29 a 15 dniem przed rozpoczęciem wycieczki

- 100% kwoty 50 PLN  za odstąpienie na 14 i mniej dni przed rozpoczęciem wycieczki

 

4.                  PIERWSZEŃSTWO NA LISTACH WYJAZDÓW

 

a)      płatność gotówką w dniu podpisania umowy

b)      data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy, jednak nie później niż 2 dni po poprawnym zgłoszeniu e-mailem na adres wycieczki@rotwl.pl

 

Po 30 czerwca w terminie 1.07 – 28.08.2019 r. zapisy wyłącznie osobiście w Punkcie Informacji Turystycznej w Manufakturze [Rynek] po dokonaniu płatności gotówką.

Znajdź hotel