Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  "Struga Dobieszkowska"
Rezerwat leśny w sąsiedztwie wsi Dobieszków (gmina Stryków, powiat zgierski), w centralnej części Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Utworzony w 1990 r. Powierzchnia rezerwatu - 37.65 ha.

Rezerwat Struga Dobieszkowska utworzono w celu ochrony walorów przyrodniczo-leśnych naturalnej doliny Młynówki - małego dopływu rzeki Moszczenicy, na terenie uroczyska "Dobieszków" (Nadleśnictwo Grotniki) wraz z licznymi niszami źródliskowymi i charakterystycznymi dla dna oraz stoków doliny rzecznej otoczonej lasami.

Rezerwat ten jest jednym z nielicznych obiektów na terenie województwa łódzkiego chroniących lasy higrofilne typowe dla dna doliny rzeki, jej zboczy oraz licznych nisz źródliskowych leżących w bezpośrednim sąsiedztwie doliny. Szata roślinna tego miejsca jest dobrze zachowana i bogata - stwierdzono tu występowanie 10 zbiorowisk roślinnych.

Równie bogata jest flora rezerwatu - stwierdzono tu bowiem występowanie aż 240 gatunków roślin naczyniowych. Na uwagę zasługuje zasługuje liczna grupa - 48 gatunków - drzew i krzewów, zaś w faunie - obecność rzekotki drzewnej (Hyla arborea) oraz minoga strumieniowego (Lampetra planeri).
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Miejski Punkt Informacji Turystycznej w Zgierzu
rozwiń
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej przy Starostwie Powiatowym w Zgierzu
rozwiń
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2009-08-21 13:11:12
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
Zdjęcia: Hieronim Andrzejewski
Miejscowości
*
Parki krajobrazowe
*

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Hieronim Andrzejewski -1271251500
Rezerwat przyrody
''Struga Dobieszkowska''
fot. Hieronim Andrzejewski