Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  "Wolbórka"
Rezerwat leśny w w okolicach Tuszyna (gmina Tuszyn, powiat łódzki wschodni), w rozległym obniżeniu źródłowego odcinka Wolbórki (dopływ Pilicy). Utworzony w 1959 r. Powierzchnia - 35.25 ha.

Przedmiotem ochrony w rezerwacie Wolbórka jest obszar źródliskowy Wolbórki, porastający go naturalny łęg olszowy, z dominującą tu olszą czarną charakterystyczną dla terenów podmokłych oraz rzadki gatunek motyla szlaczkonia borówkowca. Rezerwat zajmuje rozległe nieckowate zagłębienie w którym znajdują się źródła rzeki. Temperatura wody w źródłach bez względu na porę roku nie zmienia się i wynosi 10.5 'C.

Na terenie rezerwatu występują dwa podstawowe zbiorowiska roślinne: ols i łęg olszowy. Charakterystyczne dla olsu są kępy, czyli odrośla korzeniowe obumarłych olch. Oprócz olch rosną tu również brzozy, wierzby, kruszyny a także paprocie i liczne gatunki roślin zielnych. Na brzegach kęp odnaleźć można psiankę słodkogórną i turzyca długokłosą.

Łęg olszowy jest lasem z bujnym podszyciem i runem. Oprócz olchy i czeremchy rosną tu m.in. kruszyna, kalina koralowa leszczyna, wawrzynek wilczełyko i porzeczka czerwona.

Bujnej roślinności we wszystkich piętrach rezerwatu sprzyja stały przepływ wody oraz namuły znoszone ze zboczy zagłębienia zapewniające wysoką żyzność gleby. Już podczas przedwiośnia kwitnie tu wawrzynek wilczełyko oraz przylaszczka.

Rezerwat jest również siedliskiem wielu gatunków zwierząt. Podmokłe, błotniste miejsca są ulubionym siedliskiem dzików. Występuje tu równiez wiele gatunków ptaków, w tym między innymi bocian czarny.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Łódzka Informacja Turystyczna
rozwiń
Informacja turystyczna
Centrum Turysty Księży Młyn
rozwiń
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej na Starym Mieście w Łodzi
rozwiń
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2009-08-21 13:20:21
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
Miejscowości
*

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria