Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Bolimowsko-Radziejowicki Obszar Chronionego Krajobrazu
Bolimowsko-Radziejowicki Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony na podstawie uchwał i rozporządzeń WRN w Skierniewicach (1986) i wojewody mazowieckiego (2002). Ma powierzchnię 65.650 ha, z czego 18.144 ha na terenie województwa łódzkiego.

Obszar obejmuje w części zachodniej Arkadię i Nieborów, w części środkowej - kompleksy leśne Puszczy Bolimowskiej wraz z doliną rzeki Rawki i jej dopływami oraz ciekawą krajobrazowo dolinę Tucznej. Tereny te leżą na Równinie Łowicko-Błońskiej i mają charakter równiny denudacyjnej pociętej dopływami Bzury.

Na terenie Bolimowsko-Radziejowickiego O. Ch. K. znajdują się m.in. szczególnie warte zwiedzenia: zespół pałacowo - parkowy Radziwiłłów w Nieborowie oraz park romantyczny w Arkadii, stanowiące zabytki architektury najwyższej klasy.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Skierniewicach
rozwiń
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Łowiczu
rozwiń
Informacja turystyczna
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Nieborowie
rozwiń
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Bolimowie
rozwiń
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2015-03-30 04:16:30
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
Sieć rzeczna
*
*
Rezerwaty przyrody
*
*
Miejscowości
*
*
*

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria