Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Z.P.K. "Dolina Prosny"
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Dolina Prosny" jest transgranicznym obszarem chronionym, rozciągającym się na terenach województw łódzkiego i wielkopolskiego.

Na terenie województwa łódzkiego obejmuje w całości lub części obszary 5-ciu gmin: Wieruszów, Sokolniki, Galewice, Bolesławiec i Łubnice, leżacych na terenie powiatu wieruszowskiego.

Z.P.K. "Dolina Prosny" został utworzony jeszcze przed ostatnią reformą podziału administracyjnego kraju, uchwałą wojewody kaliskiego, podjętą w dniu 20 grudnia 1996 r.

Na całym terenie Z.P.K. "Dolina Prosny", w momencie jego utworzenia istniało 9 rezerwatów przyrody (w tym: rezerwat "Długosz królewski w Weglewicach"), 270 rożnych zbiorowisk roślinnych, 19 gatunków roślin chronionych, kilkadziesiąt drzew pomnikowych, 107 gatunków awifauny, w tym 48 gatunków ptaków chronionych oraz bogate zasoby wód powierzchniowych i podziemnych.

Powołanie obszaru chronionego miało na celu nie tylko ochronę wartości przyrodniczych ale również wartości kulturowych takich jak zabytki architektury, walory historyczno-kulturowe oraz krajobrazowe i rekreacyjne.
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2009-04-08 21:42:15
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
-

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria