Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Kotlina Grabowska
Kotlina Grabowska to nieckowate obniżenie w południowej części Niziny Południowowielkopolskiej, wypełnione piaskami wydmowymi. Na jej terenie znajdują się liczne wydmy

Kotlina położona jest pomiędzy Wzgórzami Ostrzeszowskimi - na zachodzie, a Wysoczyzną Złoczewską na wschodzie i Wysoczyzną Wieruszowską na południu. Region rozcina rzeka Prosna.
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2017-03-10 10:18:50
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
Sieć rzeczna
*
*
*
*
Rezerwaty przyrody
*
*
Miejscowości
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria