Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Powiat łaski

Położenie

Powiat łaski leży w środkowo-zachodniej części województwa łódzkiego, na Wysoczyźnie Łaskiej i w Kotlinie Szczercowskiej. Graniczy z pięcioma innymi powiatami województwa łódzkiego: wieluńskim i sieradzkim (na południu), zduńskowolskim (na zachodzie), pabianickim - na północy i wschodzie oraz bełchatowskim - na południu i południowym wschodzie.

Powierzchnia i ludność

Powierzchnia powiatu wynosi 617.4 km2 a ludność - 50.7 tys. mieszkańców (2008).

Podział administracyjny

Na powiat łaski sklada się 1 miasto - Łask oraz 5 gmin: miejsko-wiejska z siedzibą w Łasku i 4 wiejskie - z siedzibami w Buczku, Sędziejowicach, Widawie i Wodzieradach.

Stolica powiatu

Stolicą powiatu jest Łask - 18,5-tysięczne miasto o rodowodzie sięgającym XIV stulecia i cennych pamiątkach przeszłości. Prawa miejskie od 1422 r. Przez stulecia Łask był siedzibą znanego rodu Łaskich, a od XVI wieku ważnym ośrodkiem produkcji sukna oraz miejscem targów i jarmarków.

Czasy świetności Łasku przypadają na gospodarowanie miastem przez prymasa Polski Jana Łaskiego, wybitnego męża stanu, kodyfikatora prawa i doradcy polskich monarchów. Z jego inicjatywy w latach 1517-23 wzniesiono późnogotycką kolegiatę p.w. Nawiedzenia N.M.P. i Św. Michała Archanioła.

Obiekt ten do dzisiaj napawa dumą mieszkańców Łasku. Wnętrze utrzymane jest w stylu barokowo-rokokowym. Prawdziwym jednak skarbem jest alabastrowa płaskorzeźba „Madonny z Dzieciątkiem” z początku XVI w. uważana za jedno z najpiękniejszych dzieł włoskiego renesansu w Polsce.

Ochrona przyrody

Południowo-zachodnią część powiatu łaskiego zajmuje Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki, utworzony w 1989 roku. Powierzchnia całego parku wynosi 26.636 ha a siedziba jego dyrekcji znajduje się w Sieradzu. Przedmiotem ochrony w Parku są doliny Warty, Widawki i ich dopływów, w tym Grabi i Niecieczy, wraz z otoczeniem, a także towarzysząca tym obszarom naturalna szata roślinna.

W granicach powiatu łaskiego utworzono jak dotąd trzy rezerwaty przyrody:

 • Rezerwat torfowiskowy „Grabica” (gmina Sędziejowice)
  Rezerwat torfowiskowy o powierzchni 8.36 ha, w sąsiedztwie wsi Grabica (gmina Sędziejowice, powiat łaski), w granicach Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki, utworzony w 2000 r. Ochroną objęto kompleks torfowisk przejściowych i niskich oraz eutroficznych bagien w dolinie rzeki Grabi, o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych.

 • Rezerwat leśny „Jodły Łaskie” (gmina Sędziejowice)
  Rezerwat leśny o powierzchni 59.19 ha, położony na wschód od wsi Pruszków, na terenie uroczyska o tej samej nazwie (gmina Sędziejowice, powiat łaski), utworzony w 1991 r. Obejmuje kompleks zróżnicowanego fitocenotycznie lasu mieszanego, a jego najcenniejszym elementem są ponad 120-letnie drzewostany jodłowe oraz ponad 200-letnie dęby.

 • Rezerwat florystyczny „Winnica” (gmina Widawa)
  Niewielki rezerwat florystyczny (powierzchnia 1.54 ha) położony nieopodal Wielkiej Wsi (gmina Widawa, powiat laski) w granicach Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Utworzony w celu ochrony muraw i zarośli kserotermicznych (ciepłolubnych) w obrębie skarpy z odkrywką margla. Jedyne w środkowej Polsce stanowisko o charakterze stepu kwietnego.

  Rzeka Grabia płynąca przez Łask i środkową część powiatu łaskiego jest jedną z najczystszych rzek centralnej Polski. Nad rzeką tą leżą znane miejscowości letniskowe: Rokitnica, Kozuby, Grabno i Grabica. Część doliny tej rzeki obejmuje Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Dolina Grabi".

  Główne atrakcje turystyczne

  Do największych, pozaprzyrodniczych atrakcji turystycznych powiatu łaskiego należą:

 • zabytkowe budowle sakralne Łasku i Widawy, w tym murowany kościół pokolegiacki w Łasku, drewniany, modrzewiowy kościół p.w. św. Ducha w Łasku a także kompleks dawnego klasztoru Bernardynów w Widawie z niewielkim muzeum klasztornym;
 • pozostałości cmentarzy żydowskich w Łasku (na terenie Podłaszcza) i Widawie;
 • zabytkowe dwory szlacheckie i ziemiańskie - drewniany w Wodzieradach oraz murowane - w Ostrowie i Sędziejowicach (dwa ostatnie w rękach Zespołów Szkół Rolniczych);
 • pozostałości dworów obronnych w Łopatkach i Woli Wężykowej;
 • wiejskie kościoły murowane w Marzeninie, Buczku, Kwiatkowicach i Brzykowie,
 • liczne młyny nad Grabią i jej dopływami - w Łasku, Zielęcicach, Woli Marzeńskiej, Brzeskach, Kozubach, Woli Wężykowej i Zborowie.

  Szlaki turystyczne

  Jedną z przemijających pamiątek przeszłości są rozsiane na terenie ziemi łódzkiej, rzadko już spotykane młyny wodne. To im właśnie poświęcony jest żółty Szlak Młynów nad Grabią. wiodący z Łasku do Widawy wzdłuż rzeki Grabi - jednej z najczystszych rzek województwa łódzkiego.

  Z 30-tu młynów istniejących niegdyś nad tą rzeką, do dziś przetrwało tylko kilka, m.in. czynny nadal młyn w Woli Marzeńskiej, młyny Zielencicach, Kozubach i Brzeskach. Po innych pozostały zwykle już co najwyżej fundamenty. Zachowane młyny są dziś przeważnie w rękach prywatnych - ich zwiedzanie należy wcześniej uzgadniać z właścicielami.

  Przez najciekawsze krajobrazowo tereny powiatu łaskiego prowadzą również inne znakowane szlaki turystyczne:

 • Szlak Pabianicki (pieszy, znaki zielone) z Pabianic do Łasku);
 • Szlak Okrężny Wokół Łodzi (pieszy, znaki czerwone) prowadzący przez Łask - Kolumnę;
 • Szlak Osad Braci Czeskich (rowerowy, znaki niebieskie) z Łasku przez Zelów do Faustynowa oraz:
 • Łódzka Magistrala Rowerowa (znaki czerwone) prowadząca przez północne krańce powiatu.

  INFORMACJA TURYSTYCZNA
  Informacja turystyczna
  Punkt Informacji Turystycznej w Łasku
  Pl. Lotników Łaskich 1
  98-100 Łask
  tel. 436 753 776
  fax. 436 770 578
  pttklask@ex2.pl
  http://www.pttklask.ex2.pl
  Informacja turystyczna
  Punkt Informacji Turystycznej w Widawie
  ul. A. Mickiewicza 3
  98-170 Widawa
  tel. 436 721 116
  ROTWLOstatnia aktualizacja: 2017-01-04 10:35:21
  Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
 • Znajdź hotel

  Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
   

  Nasza fotogaleria

  Nasza fotogaleria
  fot. archiwum ROTWŁ -1274521788
  Łopatki
  Renesansowy dwór obronny Burzeńskich
  fot. archiwum ROTWŁ

  fot. Piotr Rzeńca -1238944541
  Widawa
  Kościół p.w. Podwyższenia
  Krzyża Świętego
  fot. Piotr Rzeńca

  fot. Tomasz Dronka -1251887006
  Brzeski
  Młyn wodny "Krzywda"
  na rzece Grabia
  fot. Tomasz Dronka

  fot. archiwum ROTWŁ -1334047778
  Święto Truskawki w Buczku koło Łasku
  fot. archiwum ROTWŁ

  fot. archiwum ROTWŁ -1340978819
  Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Dzikie Wino we Wiewiórczynie
  fot. archiwum ROTWŁ

  fot. Tomasz Dronka -1238944171
  Łask
  Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i św. Michała Archanioła
  fot. Tomasz Dronka

  fot. Tomasz Dronka -1251486231
  Stanisławów
  Ferma strusi afrykańskich
  fot. Tomasz Dronka

  fot. Piotr Rzeńca -1251485475
  Zborów
  Drewniany młyn wodny
  fot. Piotr Rzeńca

  fot. archiwum ROTWŁ -1334047815
  Święto Truskawki w Buczku koło Łasku
  fot. archiwum ROTWŁ

  fot. Tomasz Szwagrzak -1251485793
  Kwiatkowice
  Kościół śś Mikołaja i Doroty
  fot. Tomasz Szwagrzak