Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Grodzisko w Kurowie

Na gruntach wsi Kurów (gmina Wieluń, powiat wieluński) znajdują się skromne już dziś pozostałości prasłowiańskiego grodziska kultury łużyckiej datowanego na VII-V w. n.e., a więc pochodzącego z wczesnej epoki żelaza. Miejsce po dawnym grodzie odnaleźć można na północny zachód od centrum wsi, wśród podmokłych łąk, na niewielkim wzniesieniu.

Gród ten, jak wykazały badania, był otoczony wałami i fosą. Jeszcze w 1919 r. wał w niektórych miejscach miał 2-3 metry wysokości, dziś jednak można dostrzec tu jedynie jego skromne pozostałości. Na terenie grodziska w Kurowie odnajdywano zabytki z żelaza, brązu oraz elementy drewnianej palisady.

Grodzisko w Kurowie było jednym z większych w centralnej Polsce. Miało powierzchnię kilkudziesięciu hektarów i wymiary 700 x 400 metrów. Prawdopodobnie zostało zniszczone w V w. n.e. wskutek najazdu Scytów, choć odnaleziono tu również ślady późniejszego, wczesnośredniowiecznego osadnictwa z IX-XI stulecia.

Wokół grodziska odkryto skupisko ciałopalnych cmentarzysk kultury łużyckiej.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Wieluniu
Wieluński Dom Kultury

ul. Królewska 1
98-300 Wieluń
tel. 530 720 270
biuro@informacja.wielun.pl.
http:// www.informacja.wielun.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2017-04-03 01:41:42
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Zbigniew Bereszyński -1248959513
Konopnica
Grodzisko "Zamczysko"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Zbigniew Bereszyński -1248959675
Konopnica
Grodzisko "Zamczysko"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Zbigniew Bereszyński -1251278379
Kuźnica Skakawska
Grodzisko "Arsonium"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Adam Jaśkiewicz -1251869548
Żarnów
Grodzisko "Szwedzka Góra"
fot. Adam Jaśkiewicz