Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Grodzisko w Pęczniewie

0
Na gruntach wsi Pęczniew (gmina Pęczniew, powiat poddębicki) (około 200 metrów od najstarszej części wsi), w dolinie rzeki Pichny znajduje się grodzisko stożkowate będące pozostałością obiektu zamieszkanego prawdopodobnie od 2. połowy XIII do 1. połowy XIV stulecia. Grodzisko to poprzez długą groblę prowadzącą wśród podmokłych łąk połączone było z nieistniejącym już dzisiaj dworem.

Badania archeologiczne przeprowadzone pod kierownictwem J. Kamińskiej, doprowadziły do odkrycia w nasypie stożka pozostałości drewnianej, wielokondygnacyjnej wieży obronnej, która uległa całkowitemu spaleniu około połowy XIV stulecia. Wzniesienie tej wieży należałoby przypisywać Pęczniewskim.

W warstwach węgla drzewnego, pozostałego po spaleniu wieży odkryto znaczną liczbę żelaznych przedmiotów, w tym tzw. bełty kusz świadczące o toczonej tu walce, a tkwiące zarówno w nasypie ziemnym, jak i w rumowisku popożarowym.

W granicach wsi Pęczniew odkryto również cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza, a także ślady osadnictwa z okresu rzymskiego.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Pęczniewie

ul. Główna 10/12
99-235 Pęczniew
tel. 436 781 519
tel. w 32
ug_peczniew@wp.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2015-08-07 10:07:07
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Zbigniew Bereszyński -1248959513
Konopnica
Grodzisko "Zamczysko"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Zbigniew Bereszyński -1248959675
Konopnica
Grodzisko "Zamczysko"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Zbigniew Bereszyński -1251278379
Kuźnica Skakawska
Grodzisko "Arsonium"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Adam Jaśkiewicz -1251869548
Żarnów
Grodzisko "Szwedzka Góra"
fot. Adam Jaśkiewicz