Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Opactwo Cystersów w Sulejowie

Zespół klasztorny opactwa Cystersów w Sulejowie (gmina Sulejów, powiat piotrkowski) jest najcenniejszym zabytkiem miasteczka i jednym z najcenniejszych tego typu obiektów nie tylko w województwie łódzkim ale i w całej Polsce.

Został ufundowany w 1176 r. a zaczęto go wznosić w początkach XIII wieku (przed 1232 r.). W romańskim kościele zachowały się piękne portale, ślady pierwotnej polichromii oraz detale wykute w kamieniu. Z pierwotnego klasztoru zachowały się mury zakrystii i kapitularz.

Rangę zabytku podnosi unikalny w skali europejskiej obwód warowny (XV / XVI w.) - zachowały się długie odcinki murów obronnych z basztami i wieżami bramnymi. W przyległych budynkach, wznoszonych od XV do XVII stulecia a częściowo odbudowanych i zrekonstruowanych w XX w. znajduje się Hotel "Podklasztorze".

Działa tu również Muzeum w Sulejowie - Podklasztorzu, w którym obejrzeć można fragmenty odnalezionych na terenie opactwa detali architektonicznych, stare rzeźby, obrazy i sprzęt liturgiczny.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim
wejście od ul. Starowarszawskiej

ul. Zamurowa 11
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 732 60 50
tel. 44 732 60 49
fax. 44 732 60 50
cit@piotrkow.pl
http://www.cit.piotrkow.pl
ROTWLAutor: Site Admin

Ostatnia aktualizacja: 2016-12-28 15:24:07
Zmodyfikowane przez: Site Admin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot.  archiwum Urzędu Marszałkowskiego -1333614469
Zespół Klasztorny Cystersów w Sulejowie - obecnie hotel *** Podklasztorze
fot. archiwum Urzędu Marszałkowskiego

fot. Tomasz Koralewski -1333614516
Zespół Klasztorny Cystersów w Sulejowie
fot. Tomasz Koralewski

fot. Piotr Sölle -1275572261
Wieruszów
Zespół kościelno-klasztorny
oo. Paulinów
fot. Piotr Sölle

fot. Ryszard Bonisławski -1294820525
Zespół klasztoru oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. Ryszard Bonisławski

fot. archiwum ROTWŁ  -1294820642
Nawa główna w kościele klasztornym oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ  -1294820740
Zespół klasztoru oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ  -1342084991
Klasztor oo. Bernardynów w Łęczycy
fot. archiwum ROTWŁ

fot. Dariusz Śmiegielski (Archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim) -1478781260
Zespół klasztoru oo. Bernardynów w Piotrkowie Tryb.
fot. Dariusz Śmiegielski (Archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim)