Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Zespół d. klasztoru oo. Bernardynów w Warcie

0
Na zespół klasztorny Bernardynów w Warcie (powiat sieradzki) składają się:

- kościół p.w. Wniebowzięcia NMP - gotycką, murowaną świątynię wzniesiono w latach 1479 - 82. Przebudowano ją w latach 1696 - 1708 w stylu barokowym. Kolejne przebudowy miały miejsce w latach 1721 i 1764. W 1612 r. dobudowano do kościoła boczną kaplicę św. Anny utrzymaną w stylu renesansowym.

Ściany nad sklepieniem chóru zakonnego oraz na krużgankach zdobią resztki polichromii gotyckiej z początku XVI stulecia a będącej dziełem Franciszka z Sieradza. Z lat 1756 - 62 pochodzi natomiast, zachowana w doskonałym stanie rokokowa polichromia wykonana przez bernardyna Walentego Żebrowskiego.

W szczególnie bogatym wyposażeniu wnętrza, zaliczanym do najbardziej efektownych wnętrz barokowych w Polsce, zachowały się m.in. marmurowy sarkofag bł. Rafała z Proszowic z 1640 r. oraz marmurowa płyta nagrobna przedstawiająca postać bł. Melchizedecha. W nawie uwagę przykuwają wielkie obrazy "Piotrowin przed sądem królewskim" i "Gniew Boży" wykonane w latach 1625 - 30 przez Tomasza Dolabellego.

- klasztor oo. Bernardynów - ta murowana, wzniesiona również w stylu gotyckim budowla powstała w latach 1479 - 1482 a w 1696 i 1721 r. została przebudowana w stylu barokowym. W latach 1796 - 1836 istniała przy klasztorze szkoła podwydziałowa podlegająca Komisji Edukacji Narodowej. Jej uczniem był m.in. Kazimierz Deczyński, późniejszy bohater powieści "Kordian i cham" Leona Kruczkowskiego. W 1908 r. cześć klasztoru przeznaczono na szpital dla umysłowo chorych.

- kaplica oo. Bernardynów - stojąca przed klasztorem niewielka kaplica powstała w 1726 r. a wzniesiono ją w stylu barokowym.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Sieradzu
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu

ul. Żwirki i Wigury 4
98-200 Sieradz
tel. 43 827 16 41
fax. 43 827 16 41
info@pbp.sieradz.pl
http://www.pbp.sieradz.pl
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Warcie
Warckie Centrum Kultury. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Warcie

ul. T. Kościuszki 9 / 11
98-290 Warta
tel. 438 294 743
tel. wewn. 24
fax. 438 294 743
migbp.warta@pbp.sieradz.pl
http://www.wckwarta.pl/
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2016-04-25 23:27:31
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Piotr Sölle -1275572261
Wieruszów
Zespół kościelno-klasztorny
oo. Paulinów
fot. Piotr Sölle

fot. Ryszard Bonisławski -1294820525
Zespół klasztoru oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. Ryszard Bonisławski

fot. archiwum ROTWŁ  -1294820642
Nawa główna w kościele klasztornym oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ  -1294820740
Zespół klasztoru oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. archiwum ROTWŁ

fot.  archiwum Urzędu Marszałkowskiego -1333614469
Zespół Klasztorny Cystersów w Sulejowie - obecnie hotel *** Podklasztorze
fot. archiwum Urzędu Marszałkowskiego

fot. Tomasz Koralewski -1333614516
Zespół Klasztorny Cystersów w Sulejowie
fot. Tomasz Koralewski

fot. archiwum ROTWŁ  -1342084991
Klasztor oo. Bernardynów w Łęczycy
fot. archiwum ROTWŁ

fot. Dariusz Śmiegielski (Archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim) -1478781260
Zespół klasztoru oo. Bernardynów w Piotrkowie Tryb.
fot. Dariusz Śmiegielski (Archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim)