Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Zespół klasztoru Kanoników Regularnych w Wągłczewie

0
Na zespół dawnego klasztoru Kanoników Regularnych w Wągłczewie (gmina Wróblew, powiat sieradzki) składają się:

- kościół p.w. św. Klemensa - późnorenesansowa świątynia wzniesiona w latach 1623 - 35 z fundacji Macieja i Stanisława Łubieńskich wg projektu Jerzego Hoffmana. Świątynia ta stała się wkrótce własnością kanoników regularnych z Miechowa, których generałem był jeden z fundatorów - Maciej Łubieński.

Świątynia w Wągłczewie jest budowlą jednonawową i posiada czterokondygnacyjną wieżę zwieńczoną barokowym hełmem. We wnętrzu zachowało się oryginalne sklepienie kolebkowe z lunetami zdobione dekoracją stiukową typu kalisko - lubelskiego.

Nad wejściem do świątyni znajduje się tablica fundacyjna z napisem i herbem fundatorów - Pomian. Ten sam herb wraz z herbem dawnego województwa sieradzkiego umieszczono na bocznych drzwiach, na wprost furty cmentarnej.

We wnętrzu dominuje wyposażenie barokowe. W ołtarzu znajduje się cenna rzeźba przedstawiająca grupę Ukrzyżowania, a pochodząca z 2. poł. XVII w. Uwagę zwraca również bogato rzeźbione antepedium, z dwuramiennym krzyżem pośrodku, ambona z XVIII stulecia oraz cenne sprzęty liturgiczne z XVII w.

- dawny klasztor Kanoników Regularnych, w którym od kasaty zakonu w 1865 r. znajduje się plebania. Budynek klasztoru od północy i południa wieńczą piękne późnorenesansowe szczyty. We wnętrzach częściowo zachowane sklepienia krzyżowe i kolebkowo - krzyżowe a w dwóch komnatach na parterze - strop belkowany z profilowanym sosrębem.

Na plebanii znajduje się niewielkie muzeum parafialne, które można zwiedzać za zgodą miejscowego proboszcza.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Sieradzu
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu

ul. Żwirki i Wigury 4
98-200 Sieradz
tel. 43 827 16 41
fax. 43 827 16 41
info@pbp.sieradz.pl
http://www.pbp.sieradz.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2015-05-22 03:05:12
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Piotr Sölle -1275572261
Wieruszów
Zespół kościelno-klasztorny
oo. Paulinów
fot. Piotr Sölle

fot. Ryszard Bonisławski -1294820525
Zespół klasztoru oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. Ryszard Bonisławski

fot. archiwum ROTWŁ  -1294820642
Nawa główna w kościele klasztornym oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ  -1294820740
Zespół klasztoru oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. archiwum ROTWŁ

fot.  archiwum Urzędu Marszałkowskiego -1333614469
Zespół Klasztorny Cystersów w Sulejowie - obecnie hotel *** Podklasztorze
fot. archiwum Urzędu Marszałkowskiego

fot. Tomasz Koralewski -1333614516
Zespół Klasztorny Cystersów w Sulejowie
fot. Tomasz Koralewski

fot. archiwum ROTWŁ  -1342084991
Klasztor oo. Bernardynów w Łęczycy
fot. archiwum ROTWŁ

fot. Dariusz Śmiegielski (Archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim) -1478781260
Zespół klasztoru oo. Bernardynów w Piotrkowie Tryb.
fot. Dariusz Śmiegielski (Archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim)