Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Zespół d. klasztoru oo. Paulinów w Wieluniu

0
Na zespół dawnego klasztoru oo. Paulinów (obecnie ss. Bernardynek) w Wieluniu, ufundowanego przez księcia Władysława Opolczyka w latach 1393 - 94 składają się:

• kościół p.w. św. Mikołaja - dawna świątynia gotycka przebudowana po pożarze w 1630 r. w stylu barokowym, z nawą wzniesioną na planie kwadratu, kryta dwuspadowym dachem z barokową sygnaturką.

Nad nawą zwraca uwagę sklepienie kopulaste z lunetami. Ściany nawy podzielone są filarami przyściennym, pomiędzy którymi znajdują ostrołukowe wnęki przechodzące w lunety. Na ciekawy wystrój kamieniarski składają się m.in. trzy portale: jeden prowadzący z kruchty do nawy z końca XV w., z nadprożem wspartym przez dwie rzeźby oraz dwa późnogotyckie portale we wnętrzu, z 1500 r.

W wyposażeniu wyróżnić należy piękny zespół późnobarokowych ołtarzy, charakteryzujących się bogatym wystrojem plastycznym; wsparty na dwóch kolumnach i osłonięty przeźroczem chór muzyczny z pocz. XVIII w. oraz fragmenty XVI - wiecznej polichromii.
• budynek d. klasztoru Paulinów - jednopiętrowa budowla kryta dachem łamanym typu polskiego, z trzytraktowym wnętrzem z najwyższym korytarzem po środku. We wnętrzach zachowały się oryginalne sklepienia kolebkowo - krzyżowe.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Wieluniu
Wieluński Dom Kultury

ul. Królewska 1
98-300 Wieluń
tel. 530 720 270
biuro@informacja.wielun.pl.
http:// www.informacja.wielun.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2016-03-22 09:24:41
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Piotr Sölle -1275572261
Wieruszów
Zespół kościelno-klasztorny
oo. Paulinów
fot. Piotr Sölle

fot. Ryszard Bonisławski -1294820525
Zespół klasztoru oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. Ryszard Bonisławski

fot. archiwum ROTWŁ  -1294820642
Nawa główna w kościele klasztornym oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ  -1294820740
Zespół klasztoru oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. archiwum ROTWŁ

fot.  archiwum Urzędu Marszałkowskiego -1333614469
Zespół Klasztorny Cystersów w Sulejowie - obecnie hotel *** Podklasztorze
fot. archiwum Urzędu Marszałkowskiego

fot. Tomasz Koralewski -1333614516
Zespół Klasztorny Cystersów w Sulejowie
fot. Tomasz Koralewski

fot. archiwum ROTWŁ  -1342084991
Klasztor oo. Bernardynów w Łęczycy
fot. archiwum ROTWŁ

fot. Dariusz Śmiegielski (Archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim) -1478781260
Zespół klasztoru oo. Bernardynów w Piotrkowie Tryb.
fot. Dariusz Śmiegielski (Archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim)