Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Kurhany książęce i osada w Przywozie

We wsi Przywóz (gmina Wierzchlas, powiat wieluński), na tarasie prawego brzegu Warty znajduje się - podobnie jak w sąsiednim Toporowie - ciekawe stanowisko archeologiczne.

Około 160 metrów od dość wysokiego brzegu rzeki Warty, odkryto dwa - dziś porośnięte brzozami - kurhany z okresu wpływów rzymskich (I i II wiek. n.e). Pochowano w nich najprawdopodobniej miejscowych wodzów plemiennych.

W trakcie badań archeologicznych prowadzonych pod kierunkiem prof. K. Jażdżewskiego, w jednym z kurhanów - mającym wysokość prawie 5 metrów i średnicę ok. 25 metrów - obok szczątków pochowanego tu mężczyzny odnaleziono cenne naczynia pochodzenia rzymskiego oraz srebrną i złotą biżuterię. Biżuterią tą ozdobiono przed spaleniem jego szatę. W grobie natrafiono również na naczynia gliniane. Według legendy kurhan ten był mogiłą bogatego księcia. Drugi kurhan został w przeszłości całkowicie rozgrabiony.

W bezpośrednim sąsiedztwie kurhanów, u podnóża stoku na którym je usypano, odkryto rozległą osadę kultury przeworskiej z epoki brązu (ok. 1200 - 800 lat p.n.e.).

W obrębie osady podczas prac archeologicznych natrafiono na m.in. żelazny cyrkiel, żelazną kłódkę do wagi (pierwszą w Polsce), oścień do łowienia ryb i kłódkę do skrzyni. Znaleziono tu również pozostałości dymarek - prymitywnych glinianych pieców używanych do wytopu żelaza. Ponadto odkryto tu typowe narzędzia rolnicze, takie jak żelazną radlicę (okucie drewnianego radła) i sierpie z ząbkowanym ostrzem.

Badania archeologiczne prowadzone są tu od 1964 roku, a wydobyte z kurhanów i terenu osady zabytki umieszczono w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Wieluniu
Wieluński Dom Kultury

ul. Królewska 1
98-300 Wieluń
tel. 530 720 270
biuro@informacja.wielun.pl.
http:// www.informacja.wielun.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2015-08-08 03:28:17
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. archiwum ROTWŁ  -1294734040
Łubna Jakusy - cmentarzysko kurchanowe
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ  -1294734487
Łubna Jakusy - cmentarzysko kurchanowe
fot. archiwum ROTWŁ