Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Pozostałości zamku w Gorzkowicach

O zamku w Gorzkowicach (gmina w miejscu, powiat piotrkowski ziemski) nie zachowały się do dnia dzisiejszego jakiekolwiek wzmianki historyczne. Należy przypuszczać, iż obiekt ten prawdopodobnie nigdy nie został ukończony i nigdy też nie był użytkowany. Współczesne badania dają podstawy do przypuszczeń, iż gorzkowicki zamek miał być wyjątkową na współczesnej ziemi łódzkiej budowlą w typie "palazzo in fortezza".

Pozostałości zamku znajdują się na wyniosłym nasypie ziemnym o wymiarach 120 x 90 metrów znajdujacym się na południowo- wschodnim krańcu miejscowości, gdzie przekopem odcięto naturalny garb, tworząc prostokątny kopiec.

Analizy architektoniczne wykazały że w północnej części wspomnianego nasypu rozpoczęto wznoszenie prostokątnego, kamiennego, dwutraktowego budynku wymiarach 13 x 27 metrów, wbudowanego w kurtynę bramną. Naroża kopca zostały sztucznie wydłużone, co może wskazywać na to, iż planowano tu wzniesienie (co najmniej) czterech bastionów.

Niestety - zupełny brak wzmianek historycznych uniemożliwia na razie określenie daty rozpoczęcia tej nieukończonej budowli. Niektórzy wiążą budowę gorzkowickiego zamku z rodem Koniecpolskich, którzy byli właścicielami Gorzkowic w pierwszej połowie XVII wieku. Sam zamek miał powstawać od drugiej ćwierci tego stulecia.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim
wejście od ul. Starowarszawskiej

ul. Zamurowa 11
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 732 60 50
tel. 44 732 60 49
fax. 44 732 60 50
cit@piotrkow.pl
http://www.cit.piotrkow.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2016-04-16 04:44:50
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Ryszard Bonisławski -1238919840
Łęczyca
Zamek Królewski
fot. Ryszard Bonisławski

fot. Ryszard Bonisławski -1248952432
Oporów
Zamek Oporowskich
fot. Ryszard Bonisławski

fot. Piotr Sölle -1251550189
Besiekiery
Ruiny zamku
fot. Piotr Sölle

fot. Tomasz Szwagrzak -1248867275
Wojsławice
Ruiny zamku na wyspie
fot. Tomasz Szwagrzak

fot. Tomasz Szwagrzak -1248932329
Wolbórz
Zachowany kartusz herbowy
z wolborskiego zamku
fot. Tomasz Szwagrzak

fot. Marek Śmigiel -1248949380
Drzewica
Ruiny zamku Drzewickich
fot. Marek Śmigiel

fot. Marek Śmigiel -1248949453
Drzewica
Ruiny zamku Drzewickich
fot. Marek Śmigiel

fot. Marek Śmigiel -1248949504
Drzewica
Ruiny zamku Drzewickich
fot. Marek Śmigiel

fot. Ryszard Bonisławski -1248951311
Łęczyca
Zamek Królewski
fot. Ryszard Bonisławski

fot. Ryszard Bonisławski -1248952581
Oporów
Zamek Oporowskich
fot. Ryszard Bonisławski